20 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79266
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۱,۰۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29218
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۰۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29213
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79239
 • 1

  کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۲۸,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38707
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو

  ۹,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29858
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور – لینکو

  ۱۶,۲۳۶  تومان
  شناسه کالا: 29860
 • 1

  کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38697
 • 1

  یک مترکابل مخابراتی ده زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100متری)

  ۴۸,۸۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29219
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۶,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79270
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۹,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79254
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی (هوایی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38709
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت 100 متری )

  ۱۹,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38703
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی ده زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو

  ۴۱,۵۸۰  تومان
  شناسه کالا: 29864
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۲۱۲  تومان
  شناسه کالا: 29862
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۱,۸۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29217
 • کابل مخابراتی هوایی 0.6*6 کسری

  کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 99474
 • کابل مخابراتی هوایی 0.6*10 کسری

  کابل مخابراتی (هوایی) ده زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 99280
 • کابل مخابراتی هوایی 0.6*4 کسری

  کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 99268
 • کابل مخابراتی هوایی 0.6*2 کسری

  کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 99194