12 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۵۱۵,۰۰۰  تومان
 • کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )
  2

  کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۵۳۱,۰۰۰  تومان
 • کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد ( صد متر )
  2

  کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد ( صد متر )

  ۵۶۰,۵۵۰  تومان
 • کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  4

  کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۹۱۸,۹۰۰  تومان
 • کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )
  4

  کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۹۳۸,۰۰۰  تومان
 • کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد ( صد متر )
  4

  کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد ( صد متر )

  ۹۸۸,۷۹۰  تومان
 • کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  5

  کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۳۱۷,۸۰۰  تومان
 • کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )
  5

  کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۱,۳۷۲,۰۰۰  تومان
 • کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد ( صد متر )
  5

  کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد ( صد متر )

  ۱,۳۸۲,۶۹۰  تومان
 • کابل مخابراتی ده زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  8

  کابل مخابراتی ده زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲,۱۷۹,۰۰۰  تومان
 • کابل مخابراتی ده زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد ( صد متر )
  8

  کابل مخابراتی ده زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد ( صد متر )

  ۲,۱۸۰,۴۸۹  تومان
 • کابل مخابراتی (هوایی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )
  8

  کابل مخابراتی (هوایی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۲,۲۲۲,۰۰۰  تومان