20 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۶,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38697
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79239
 • یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۰۵۳  تومان
  شناسه کالا: 29213
 • یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو
  1

  یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو

  ۷,۰۷۶  تومان
  شناسه کالا: 29858
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۱,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79254
 • کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۱۱,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38703
 • یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۴۷۸  تومان
  شناسه کالا: 29217
 • یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور – لینکو
  1

  یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور – لینکو

  ۱۲,۶۱۵  تومان
  شناسه کالا: 29860
 • کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۱۶,۰۸۹  تومان
  شناسه کالا: 38707
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۶,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79266
 • یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷,۳۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29218
 • یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی شش زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۸,۰۵۱  تومان
  شناسه کالا: 29862
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79270
 • یک متر کابل مخابراتی (هوایی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی (هوایی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۷,۰۱۰  تومان
  شناسه کالا: 38709
 • یک مترکابل مخابراتی ده زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100متری)
  1

  یک مترکابل مخابراتی ده زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد (فروش به صورت حلقه 100متری)

  ۲۷,۱۲۵  تومان
  شناسه کالا: 29219
 • یک متر کابل مخابراتی ده زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو
  1

  یک متر کابل مخابراتی ده زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو

  ۲۹,۸۴۵  تومان
  شناسه کالا: 29864
 • کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 99194
 • کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 99268
 • کابل مخابراتی (هوایی) ده زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  کابل مخابراتی (هوایی) ده زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 99280
 • کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند کسری ( صد متر )

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 99474