'گروه محصولات
254 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 25 آمپر، 6 کیلو آمپر C25 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 25 آمپر، 6 کیلو آمپر C25 schneider

  ۱۷۴,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 22313
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپر C10 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپر C10 schneider

  ۱۷۴,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 25431
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 20 آمپر، 6 کیلو آمپر C20 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 20 آمپر، 6 کیلو آمپر C20 schneider

  ۱۷۴,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 29755
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 6 آمپر، 6 کیلو آمپر C6 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 6 آمپر، 6 کیلو آمپر C6 schneider

  ۱۷۹,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 23537
 • کنتاکت کمکی 1NO1NC نصب روی کلیدهای حرارتی اشنایدر مدل GVAE11

  کنتاکت کمکی 1NO1NC نصب روی کلیدهای حرارتی اشنایدر مدل GVAE11

  ۱۹۸,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 27697
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 6 آمپر، 6 کیلو آمپر B6 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 6 آمپر، 6 کیلو آمپر B6 schneider

  ۲۲۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29433
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 32 آمپر، 6 کیلو آمپر C32 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 32 آمپر، 6 کیلو آمپر C32 schneider

  ۲۳۲,۹۶۰  تومان
  شناسه کالا: 23961
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 4 آمپر، 6 کیلو آمپر C4 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 4 آمپر، 6 کیلو آمپر C4 schneider

  ۲۴۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22460
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 40 آمپر، 6 کیلو آمپر C40 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 40 آمپر، 6 کیلو آمپر C40 schneider

  ۲۵۵,۳۶۰  تومان
  شناسه کالا: 24913
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 50 آمپر، 6 کیلو آمپر C50 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 50 آمپر، 6 کیلو آمپر C50 schneider

  ۲۶۸,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24914
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 63 آمپر، 6 کیلو آمپر C63 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 63 آمپر، 6 کیلو آمپر C63 schneider

  ۲۸۶,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 24915
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپرC10 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپرC10 schneider

  ۵۸۲,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24716
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 16 آمپر، 6 کیلو آمپرC16 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 16 آمپر، 6 کیلو آمپرC16 schneider

  ۵۸۶,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 22307
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 25 آمپر، 6 کیلو آمپرC25 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 25 آمپر، 6 کیلو آمپرC25 schneider

  ۵۹۱,۳۶۰  تومان
  شناسه کالا: 22316
 • کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7

  کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7

  ۶۷۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19093
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 32 آمپر، 6 کیلو آمپرC32 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 32 آمپر، 6 کیلو آمپرC32 schneider

  ۷۴۸,۱۶۰  تومان
  شناسه کالا: 22317
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD06 تنظیمات 1 :1.6

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD06 تنظیمات 1 :1.6

  ۷۵۱,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 24469
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD07 تنظیمات 1.6 :2.5

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD07 تنظیمات 1.6 :2.5

  ۷۵۱,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 24470
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD08 تنظیمات 2.5 :4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD08 تنظیمات 2.5 :4

  ۷۵۱,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 24471
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD10 تنظیمات 4 :6

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD10 تنظیمات 4 :6

  ۷۵۱,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 24472