گروه محصولات
19 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری 7.5-440 ISKRA ایسکرا (6.2 در 400) مدل KNK3053 ND
  7

  خازن سه فاز سیلندری 7.5-440 ISKRA ایسکرا (6.2 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۱,۸۰۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41180
 • خازن سه فاز سیلندری 10-440 ISKRA ایسکرا (8 در 400) مدل KNK3053 ND
  7

  خازن سه فاز سیلندری 10-440 ISKRA ایسکرا (8 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۱,۸۶۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41181
 • خازن سه فاز سیلندری 12.5-440 ISKRA ایسکرا (10 در 400) مدل KNK3053 ND
  7

  خازن سه فاز سیلندری 12.5-440 ISKRA ایسکرا (10 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۲,۰۰۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41182
 • خازن سه فاز سیلندری 15-440 ISKRA ایسکرا (12.5 در 400) مدل KNK3053 ND
  8

  خازن سه فاز سیلندری 15-440 ISKRA ایسکرا (12.5 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۲,۳۱۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 27260
 • خازن سه فاز سیلندری 20-440 ISKRA ایسکرا (15 در 400) مدل KNK3053 ND
  9

  خازن سه فاز سیلندری 20-440 ISKRA ایسکرا (15 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۲,۶۸۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41183
 • خازن سه فاز سیلندری 25-440 ISKRA ایسکرا (20 در 400) مدل KNK3053 ND
  10

  خازن سه فاز سیلندری 25-440 ISKRA ایسکرا (20 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۲,۹۰۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41184
 • خازن سه فاز سیلندری 30-440 ISKRA ایسکرا (25 در 400) مدل KNK3053 ND
  13

  خازن سه فاز سیلندری 30-440 ISKRA ایسکرا (25 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۳,۷۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 27264
 • خازن سه فاز سیلندری 50-440 ISKRA ایسکرا (40 در 400) مدل KNK3053 ND
  18

  خازن سه فاز سیلندری 50-440 ISKRA ایسکرا (40 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۵,۱۷۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41185
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06
  18

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  ۵,۳۱۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24947
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12
  21

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  ۶,۰۸۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24952
 • ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا(ISKRA) مدل MT440- همراهRS485

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا(ISKRA) مدل MT440- همراهRS485

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43374
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -بدون RS

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -بدون RS

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43385
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -همراه با RS232

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -همراه با RS232

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43388
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS485

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS485

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43390
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -بدون RS

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -بدون RS

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43400
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS232

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS232

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43401
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه باRS485

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه باRS485

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43405
 • ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -بدون RS

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -بدون RS

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43412
 • ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه با RS232

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه با RS232

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43415