19 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری 7.5-440 ISKRA ایسکرا (6.2 در 400) مدل KNK3053 ND
  5

  خازن سه فاز سیلندری 7.5-440 ISKRA ایسکرا (6.2 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۱,۳۷۶,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری 10-440 ISKRA ایسکرا (8 در 400) مدل KNK3053 ND
  5

  خازن سه فاز سیلندری 10-440 ISKRA ایسکرا (8 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۱,۴۸۸,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری 12.5-440 ISKRA ایسکرا (10 در 400) مدل KNK3053 ND
  6

  خازن سه فاز سیلندری 12.5-440 ISKRA ایسکرا (10 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۱,۶۳۲,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری 15-440 ISKRA ایسکرا (12.5 در 400) مدل KNK3053 ND
  6

  خازن سه فاز سیلندری 15-440 ISKRA ایسکرا (12.5 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۱,۶۸۸,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری 20-440 ISKRA ایسکرا (15 در 400) مدل KNK3053 ND
  8

  خازن سه فاز سیلندری 20-440 ISKRA ایسکرا (15 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۲,۱۱۲,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری 25-440 ISKRA ایسکرا (20 در 400) مدل KNK3053 ND
  9

  خازن سه فاز سیلندری 25-440 ISKRA ایسکرا (20 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۲,۴۸۰,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری 30-440 ISKRA ایسکرا (25 در 400) مدل KNK3053 ND
  11

  خازن سه فاز سیلندری 30-440 ISKRA ایسکرا (25 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۳,۰۶۹,۰۰۰  تومان
 • ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -بدون RS
  11

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -بدون RS

  ۳,۲۱۶,۰۰۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -بدون RS
  12

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -بدون RS

  ۳,۳۴۵,۶۰۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه باRS485
  13

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه باRS485

  ۳,۷۹۴,۵۶۰  تومان
 • ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه با RS232
  13

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه با RS232

  ۳,۷۹۴,۵۶۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS485
  13

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS485

  ۳,۸۱۷,۶۰۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS232
  13

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS232

  ۳,۸۱۷,۶۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری 50-440 ISKRA ایسکرا (40 در 400) مدل KNK3053 ND
  15

  خازن سه فاز سیلندری 50-440 ISKRA ایسکرا (40 در 400) مدل KNK3053 ND

  ۴,۴۱۶,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06
  16

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  ۴,۵۴۴,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12
  18

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  ۵,۱۸۴,۰۰۰  تومان
  %9
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -بدون RS
  22

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -بدون RS

  ۶,۳۰۴,۰۰۰  تومان
 • ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا(ISKRA) مدل MT440- همراهRS485
  23

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا(ISKRA) مدل MT440- همراهRS485

  ۶,۸۸۴,۸۰۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -همراه با RS232
  23

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -همراه با RS232

  ۶,۸۸۴,۸۰۰  تومان