37 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4 در دو رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4 در دو رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۶,۴۶۲  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 10 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 10 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۸,۰۵۵  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۷,۹۶۷  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6 در دو رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6 در دو رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۸,۴۰۹  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 16 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 16 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۴,۲۰۰  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 16 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 16 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۴۵,۵۷۸  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۴۹,۴۷۲  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۵,۹۳۲  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10 در دو رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10 در دو رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۴,۵۱۷  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۸,۷۶۵  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۱,۰۶۶  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۹۱,۳۳۲  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۹۵,۴۹۲  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16 در دو رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16 در دو رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۰,۳۵۹  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10 در چهار رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۱۸,۹۴۴  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 50 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 50 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۲۹,۰۳۳  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16 در سه رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۴۵,۵۸۳  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 25 در دو رشته برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 25 در دو رشته برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۴۸,۸۵۷  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۱۵۰,۴۵۰  تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱۷۵,۸۰۰  تومان