81 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱,۸۶۲  تومان
  شناسه کالا: 38453
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۴۱۶  تومان
  شناسه کالا: 29502
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۹۴۰  تومان
  شناسه کالا: 38463
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۱۹۴  تومان
  شناسه کالا: 29507
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۵۲۸  تومان
  شناسه کالا: 38464
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۱۷۲  تومان
  شناسه کالا: 29509
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۱۹۴  تومان
  شناسه کالا: 38466
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۶۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29510
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۳۳۰  تومان
  شناسه کالا: 38470
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۴۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29511
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۸۳۸  تومان
  شناسه کالا: 38471
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۱۲۶  تومان
  شناسه کالا: 29512
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 10*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۹,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79384
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۹,۶۹۸  تومان
  شناسه کالا: 38472
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۱,۷۸۵  تومان
  شناسه کالا: 29514
 • کابل مفتول آلومینیومی 16*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 16*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۶,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79393
 • سیم مفتول سطح مقطع 10 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 10 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۱,۶۵۴  تومان
  شناسه کالا: 38474
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۲,۰۴۶  تومان
  شناسه کالا: 38642
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*4برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 10*4برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۲,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79410
 • کابل مفتول 4×2 برند البرز پژواک ( یک متر )
  1

  کابل مفتول 4×2 برند البرز پژواک ( یک متر )

  ۳۳,۲۲۹  تومان
  شناسه کالا: 80087