93 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتول آلومینیومی 70*1
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 120×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۲۰,۹۶۰  تومان
  شناسه کالا: 78806
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 16*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۳,۸۱۰  تومان
  شناسه کالا: 79393
 • کابل مفتول آلومینیومی 70*1
  2

  کابل مفتول آلومینیومی 500×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۸۷,۰۸۰  تومان
  شناسه کالا: 78825
 • کابل مفتول آلومینیومی 70*1
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 150×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۵۰,۱۲۰  تومان
  شناسه کالا: 78807
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 10*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۴,۴۹۵  تومان
  شناسه کالا: 79384
 • کابل مفتول آلومینیومی 70*1
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 300×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۹۸,۰۸۰  تومان
  شناسه کالا: 78814
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۹۰,۱۶۰  تومان
  شناسه کالا: 38663
 • 3

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16+35×3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۶۲,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 38678
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 35*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۰,۰۳۰  تومان
  شناسه کالا: 79405
 • کابل مفتول پژواک 2x4
  1

  کابل مفتول 10×2 برند البرز پژواک ( یک متر )

  ۱۲۴,۹۲۵  تومان
  شناسه کالا: 80099
 • کابل مفتول آلومینیوم 16+25×3
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 35+70×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۵۵,۹۶۰  تومان
  شناسه کالا: 78843
 • کابل مفتول آلومینیومی 16*4
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 16×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۸۹,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 78792
 • 1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۶۹۵  تومان
  شناسه کالا: 38466
 • 1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۸۶۵  تومان
  شناسه کالا: 38463
 • 1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۶۸۰  تومان
  شناسه کالا: 38453
 • 3

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16+25×3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۶۶,۸۸۵  تومان
  شناسه کالا: 38677
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۱۹,۳۷۰  تومان
  شناسه کالا: 38671
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 25*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۴۶,۴۶۰  تومان
  شناسه کالا: 79398
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۷۵,۱۴۵  تومان
  شناسه کالا: 38673
 • کابل مفتول 4x6 پژواک
  1

  کابل مفتول 6×4 برند البرز پژواک ( یک متر )

  ۱۳۷,۷۵۰  تومان
  شناسه کالا: 80119