40 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A
  16

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A

  ۴,۵۷۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A
  18

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A

  ۵,۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A
  19

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A

  ۵,۵۰۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A
  21

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A

  ۶,۰۹۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A
  21

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A

  ۶,۲۶۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A
  22

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A

  ۶,۴۷۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A
  23

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A

  ۶,۸۰۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A
  23

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A

  ۶,۸۰۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022C43A
  24

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022C43A

  ۷,۰۱۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A
  31

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A

  ۹,۰۶۱,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037C43A
  33

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037C43A

  ۹,۸۸۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 4 کیلووات VFD040C43A
  40

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 4 کیلووات VFD040C43A

  ۱۱,۸۷۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055C43A
  42

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055C43A

  ۱۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A
  42

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A

  ۱۲,۵۱۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075C43A
  46

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075C43A

  ۱۳,۷۴۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A
  49

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A

  ۱۴,۶۷۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110C43A
  61

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110C43A

  ۱۸,۲۴۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150C43A
  77

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150C43A

  ۲۲,۸۸۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A
  79

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A

  ۲۳,۵۲۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185C43A
  93

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185C43A

  ۲۷,۶۲۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150B43A
  95

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150B43A

  ۲۸,۳۹۴,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220C43A
  105

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220C43A

  ۳۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185B43A
  119

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185B43A

  ۳۵,۶۰۵,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220B43A
  130

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220B43A

  ۳۸,۸۵۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300C43A
  137

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300C43A

  ۴۰,۹۰۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370C43A
  155

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370C43A

  ۴۶,۳۲۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450C43A
  182

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450C43A

  ۵۴,۳۷۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300B43A
  191

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300B43A

  ۵۷,۲۱۹,۰۰۰ تومان