41 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A
  17

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A

  ۵,۰۳۹,۷۱۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز سری MS توان 1.5 کیلووات VFD4A2MS43ANSAA
  19

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز سری MS توان 1.5 کیلووات VFD4A2MS43ANSAA

  ۵,۶۳۵,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A
  19

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A

  ۵,۶۴۲,۱۲۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A
  21

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A

  ۶,۰۶۹,۰۵۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A
  23

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A

  ۶,۷۱۵,۳۳۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A
  24

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A

  ۶,۹۰۱,۵۱۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A
  24

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A

  ۷,۱۴۰,۱۲۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A
  25

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A

  ۷,۴۹۷,۵۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A
  25

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A

  ۷,۴۹۷,۵۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022C43A
  26

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022C43A

  ۷,۷۳۶,۱۱۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A
  34

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A

  ۹,۹۸۶,۳۲۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037C43A
  37

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037C43A

  ۱۰,۸۹۹,۰۳۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 4 کیلووات VFD040C43A
  44

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 4 کیلووات VFD040C43A

  ۱۳,۰۹۱,۴۶۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055C43A
  46

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055C43A

  ۱۳,۷۴۹,۵۱۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A
  46

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A

  ۱۳,۷۹۵,۵۲۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075C43A
  51

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075C43A

  ۱۵,۱۵۳,۳۵۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A
  54

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A

  ۱۶,۱۷۷,۳۴۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110C43A
  68

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110C43A

  ۲۰,۱۰۵,۳۱۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150C43A
  85

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150C43A

  ۲۵,۲۱۸,۸۴۰  تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A
  87

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A

  ۲۵,۹۲۵,۰۴۰  تومان