77 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید اتوماتیک قابل تنظیم
  13

  کلید اتوماتیک 250 آمپر CHINT قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM8-250S/3P

  ۳,۷۶۹,۳۴۳  تومان
  شناسه کالا: 54502
 • nXM
  6

  کلید اتوماتیک 160 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-160F/3300

  ۱,۷۵۶,۷۵۵  تومان
  شناسه کالا: 55262
 • nXM
  5

  کلید اتوماتیک 125 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-125F/3300

  ۱,۳۳۹,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55258
 • کلید اتوماتیک قابل تنظیم
  9

  کلید اتوماتیک 63 آمپر CHINT قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM8-125S/3P

  ۲,۴۱۹,۷۲۵  تومان
  شناسه کالا: 54478
 • nXM
  72

  کلید اتوماتیک 1000 آمپر CHINT قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NXMS-1000H/3300 قدرت قطع (70KA )

  ۲۱,۴۷۶,۰۷۰  تومان
  شناسه کالا: 54642
 • nXM
  30

  کلید اتوماتیک 400 آمپر CHINT قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NXMS-400H/3300 قدرت قطع (70KA )

  ۸,۷۹۴,۱۷۰  تومان
  شناسه کالا: 54621
 • کلید اتوماتیک قابل تنظیم
  9

  کلید اتوماتیک 100 آمپر CHINT قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM8-125S/3P

  ۲,۴۱۹,۷۲۵  تومان
  شناسه کالا: 54486
 • 8

  کلید اتوماتیک 250 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM1-50KA

  ۲,۱۸۵,۲۶۰  تومان
  شناسه کالا: 41453
 • nXM
  7

  کلید اتوماتیک 250 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-250F/3300

  ۱,۹۴۰,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55265
 • nXM
  4

  کلید اتوماتیک 63 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (36KA) NXM-63F/3300

  ۱,۱۸۸,۴۹۵  تومان
  شناسه کالا: 55243
 • nXM
  22

  کلید اتوماتیک 400 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NXM-400S/3300

  ۶,۳۱۶,۶۹۵  تومان
  شناسه کالا: 55213
 • nXM
  143

  کلید اتوماتیک 1600 آمپر CHINT قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NXMS-1600H/3300قدرت قطع (70KA )

  ۴۲,۶۳۵,۶۷۰  تومان
  شناسه کالا: 54656
 • کلید اتوماتیک قابل تنظیم
  125

  کلید اتوماتیک 1250 آمپر CHINT قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM8-1250S/3P

  ۳۷,۲۲۱,۰۳۰  تومان
  شناسه کالا: 54582
 • 5

  کلید اتوماتیک 100 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM1-50KA

  ۱,۳۸۷,۷۳۳  تومان
  شناسه کالا: 43329
 • nXM
  23

  کلید اتوماتیک 630 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NXM-400S/3300

  ۶,۶۵۴,۵۳۳  تومان
  شناسه کالا: 55227
 • کلید اتوماتیک فیکس چینت
  21

  کلید اتوماتیک 315 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -400H/3P

  ۶,۲۸۰,۳۱۳  تومان
  شناسه کالا: 54981
 • کلید اتوماتیک فیکس چینت
  5

  کلید اتوماتیک 125 آمپر CHINT غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی (50KA) NM1 -125H/3P

  ۱,۳۸۷,۷۳۳  تومان
  شناسه کالا: 54930
 • nXM
  110

  کلید اتوماتیک 1250 آمپر CHINT قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NXMS-1250H/3300 قدرت قطع (70KA )

  ۳۲,۹۸۰,۴۴۸  تومان
  شناسه کالا: 54646
 • کلید اتوماتیک سری H
  30

  کلید اتوماتیک 400 آمپر CHINT قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM8-400H/3P

  ۸,۸۴۰,۳۷۰  تومان
  شناسه کالا: 54503
 • کلید اتوماتیک قابل تنظیم
  10

  کلید اتوماتیک 125 آمپر CHINT قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی NM8-125S/3P

  ۲,۸۸۵,۱۹۰  تومان
  شناسه کالا: 54491