40 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 11:21 - 1399/08/05
 • کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور زیمنس 3RT2 مدل 3RH2911-1HA22

  کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور زیمنس 3RT2 مدل 3RH2911-1HA22

  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1AP01

  کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1AP01

  ۳۹۶,۷۵۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1AP01

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1AP01

  ۴۳۱,۲۵۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB41

  کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB41

  ۴۳۱,۲۵۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01

  ۴۴۸,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB42

  کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB42

  ۴۸۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00

  ۶۲۱,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00

  ۷۹۳,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  ۹۶۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00

  ۱,۰۶۹,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AF00

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AF00

  ۱,۱۰۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AF00

  کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AF00

  ۱,۱۳۸,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AP00

  ۱,۱۳۸,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2036-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2036-1AP00

  ۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05

  ۱,۵۵۲,۵۰۰ تومان
 • کلید اتوماتیک،کمپکت 16 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  کلید اتوماتیک،کمپکت 16 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  ۲,۰۳۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2037-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2037-1AP00

  ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
 • کلید اتوماتیک،کمپکت 32 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  کلید اتوماتیک،کمپکت 32 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  ۲,۱۰۴,۵۰۰ تومان
 • کلید اتوماتیک،کمپکت 20 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  کلید اتوماتیک،کمپکت 20 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  ۲,۱۰۴,۵۰۰ تومان
 • کلید اتوماتیک،کمپکت 25 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  کلید اتوماتیک،کمپکت 25 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  ۲,۱۰۴,۵۰۰ تومان
 • کلید اتوماتیک،کمپکت 40 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  کلید اتوماتیک،کمپکت 40 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  ۲,۱۳۹,۰۰۰ تومان
 • کلید اتوماتیک،کمپکت 63 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  کلید اتوماتیک،کمپکت 63 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  ۲,۱۹۱,۰۰۰ تومان
 • کلید اتوماتیک،کمپکت 50 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  کلید اتوماتیک،کمپکت 50 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  ۲,۱۹۱,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 80 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2038-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 80 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2038-1AP00

  ۲,۲۷۷,۰۰۰ تومان
 • کلید اتوماتیک،کمپکت 80 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  کلید اتوماتیک،کمپکت 80 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  ۲,۳۱۱,۵۰۰ تومان
 • کلید اتوماتیک،کمپکت 100 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  کلید اتوماتیک،کمپکت 100 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-غیرقابل تنظیم مغناطیسی SIEMENS

  ۲,۴۸۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2636-1AP03

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2636-1AP03

  ۲,۸۲۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 95 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2046-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 95 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2046-1AP00

  ۳,۰۳۶,۰۰۰ تومان