23 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 2.5 :4

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27039
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 7 :10

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27041
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 9 :13

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27042
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 1 : 1.6

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27037
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 4 : 6

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27040
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 1.6 :2.5

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27038
 • 3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR40 تنظیمات 28 : 40

  ۶۰۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 27035
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 12 : 18

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27044
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 16: 22

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27043
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 5 : 8

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27025
 • 3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR85 تنظیمات 34: 50

  ۷۳۵,۷۵۰  تومان
  شناسه کالا: 41680
 • 3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR85 تنظیمات 63 : 85

  ۷۳۵,۷۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27028
 • 7

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR150 تنظیمات 100 : 150

  ۱,۸۰۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 46038
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 0.63 : 1

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 27036
 • 3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR85 تنظیمات 45 : 65

  ۷۳۵,۷۵۰  تومان
  شناسه کالا: 46033
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 6 : 9

  ۴۰۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 46030
 • 3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR40 تنظیمات 18 : 26

  ۶۰۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 27027
 • 3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR85 تنظیمات 28 : 40

  ۷۳۵,۷۵۰  تومان
  شناسه کالا: 46032
 • 3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR40 تنظیمات 36 : 24

  ۶۰۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 27033
 • 6

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR100 تنظیمات 65 : 100

  ۱,۶۰۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 46036