گروه محصولات
34 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس ،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت) EPCOS

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس ،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت) EPCOS

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 19723
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS (11.5 کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS (11.5 کیلووار در 440 ولت)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 19731
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS (17.4 کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS (17.4 کیلووار در 440 ولت)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 19741
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 25 کیلووار، 690 ولت EPCOS (8.4 کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 25 کیلووار، 690 ولت EPCOS (8.4 کیلووار در 440 ولت)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 19744
 • کنتاکتور خازنی 75 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  کنتاکتور خازنی 75 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22468
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22482
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند EPCOS ساخت آلمان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22483
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23438
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24168
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24169
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24170
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24171
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24172
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24173
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24179
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار 440 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار 440 ولت

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24180
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 25832
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 25833
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 25834
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 25835