گروه محصولات
34 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار 440 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار 440 ولت

  ۱,۱۶۰,۳۴۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24180
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۴۹۲,۳۴۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24179
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۶۵۲,۶۸۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24168
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت

  ۳,۳۱۵,۸۵۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24169
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۳,۵۳۶,۶۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24171
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  ۳,۵۹۱,۴۱۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24170
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۸۶۷,۸۰۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24173
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت

  ۴,۷۲۴,۳۶۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25838
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  ۴,۷۵۱,۷۵۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24172
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت

  ۵,۱۲۷,۷۴۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25841
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 25کیلووار 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 25کیلووار 400 ولت

  ۵,۲۴۸,۹۲۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 49568
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت

  ۵,۴۷۵,۵۱۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25836
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت

  ۵,۷۴۹,۴۱۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25837
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۶,۰۷۸,۰۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 23438
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS (11.5 کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS (11.5 کیلووار در 440 ولت)

  ۶,۲۳۴,۹۶۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 19731
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت

  ۶,۳۰۲,۱۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25834
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۶,۹۲۷,۱۸۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25833
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS (17.4 کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS (17.4 کیلووار در 440 ولت)

  ۷,۵۷۲,۰۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 19741
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت

  ۸,۱۷۷,۹۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25835
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۹,۱۴۴,۹۴۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25832