گروه محصولات
34 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار 440 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار 440 ولت

  ۸۶۰,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۲۶۳,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند EPCOS مدل S1211
  5

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند EPCOS مدل S1211

  ۱,۳۱۷,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۷۱۳,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند EPCOS مدل S2511
  8

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند EPCOS مدل S2511

  ۲,۲۳۱,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت

  ۲,۳۲۹,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۳۹۰,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  ۲,۴۶۰,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۶۵۳,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۹۳۰,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  ۳,۰۵۱,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت

  ۳,۱۷۶,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 25کیلووار 400 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 25کیلووار 400 ولت

  ۳,۳۷۱,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت

  ۳,۳۷۹,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت

  ۳,۵۴۲,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS (11.5 کیلووار در 440 ولت)
  13

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS (11.5 کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۸۰۶,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت
  13

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت

  ۳,۸۷۰,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  14

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۹۷۷,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  15

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۴,۲۳۹,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS (17.4 کیلووار در 440 ولت)
  16

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS (17.4 کیلووار در 440 ولت)

  ۴,۵۹۶,۰۰۰  تومان