16 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 1.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14
  11

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 1.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14

  ۳,۰۲۷,۲۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 3 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3014-1BB14
  13

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 3 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3014-1BB14

  ۳,۸۷۲,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 4 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3016-1BB14
  14

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 4 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3016-1BB14

  ۴,۱۲۸,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 5.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14
  15

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 5.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14

  ۴,۴۸۰,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 7.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14
  19

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 7.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14

  ۵,۵۳۶,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 11 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3026-1BB14
  21

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 11 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3026-1BB14

  ۶,۱۴۴,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3027-1BB14
  24

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3027-1BB14

  ۶,۹۷۶,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 18.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3028-1BB14
  28

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 18.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3028-1BB14

  ۸,۱۶۰,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 22 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3036-1BB14
  36

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 22 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3036-1BB14

  ۱۰,۵۶۰,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 18.5 کیلووات SIEMENS مدل 3RW4028-1BB14
  36

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 18.5 کیلووات SIEMENS مدل 3RW4028-1BB14

  ۱۰,۷۲۰,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 22 کیلووات SIEMENS مدل 3RW4036-1BB14
  42

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 22 کیلووات SIEMENS مدل 3RW4036-1BB14

  ۱۲,۴۸۰,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 30کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3037-1BB14
  43

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 30کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3037-1BB14

  ۱۲,۸۹۶,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 37کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3038-1BB14
  51

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 37کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3038-1BB14

  ۱۵,۲۹۶,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 55 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3047-1BB14
  64

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 55 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3047-1BB14

  ۱۹,۱۰۴,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 45 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3046-1BB14
  66

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 45 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3046-1BB14

  ۱۹,۵۲۰,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 160 کیلووات SIEMENS مدل 3RW4074-6BB44
  122

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 160 کیلووات SIEMENS مدل 3RW4074-6BB44

  ۳۶,۳۸۴,۰۰۰  تومان