46 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۴۶۱,۰۰۰ تومان ۳۹۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۵۰۳,۰۰۰ تومان ۴۲۲,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۵۰۶,۰۰۰ تومان ۴۲۲,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  ۵۷۸,۰۰۰ تومان ۴۹۲,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۷۷۶,۰۰۰ تومان ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۷۷۶,۰۰۰ تومان ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۹۳۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۸۸۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  خازن سه فاز سیلندری، 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۸۸۵,۰۰۰ تومان
  %19
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان ۹۸۴,۰۰۰ تومان
  %19
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان ۹۸۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR

  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۱۸,۰۰۰ تومان
  %19
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR

  ۱,۲۷۳,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۲,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR

  ۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،15 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،15 KVAR

  ۱,۴۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،14 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،14 KVAR

  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۷,۰۰۰ تومان
  %19
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V,7.5KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V,7.5KVAR

  ۱,۴۲۷,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۳,۰۰۰ تومان
  %16
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 10KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 10KVAR

  ۱,۵۷۱,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،12.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،12.5 KVAR

  ۱,۳۲۷,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،20 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،20 KVAR

  ۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،20 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،20 KVAR

  ۱,۷۸۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC,400V,12.5KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC,400V,12.5KVAR

  ۱,۹۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 15KVAR

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 15KVAR

  ۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۲,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،20 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،20 KVAR

  ۲,۰۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،18.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،18.5 KVAR

  ۲,۰۵۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،25 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،25 KVAR

  ۲,۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،25 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،25 KVAR

  ۲,۱۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۶,۰۰۰ تومان
  %15