47 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۴۲۱,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۴۵۴,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۴۵۴,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC
  2

  خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  ۵۲۵,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۵۲۵,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۷۴۰,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۷۴۰,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۸۸۷,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری PKC 440V 7.5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری PKC 440V 7.5 KVAR

  ۸۸۷,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۹۹۳,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC 440V 10KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC 440V 10KVAR

  ۹۹۳,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR

  ۱,۱۴۲,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  ۱,۱۵۲,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  ۱,۱۵۲,۰۰۰  تومان
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR
  4

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR

  ۱,۱۵۶,۰۰۰  تومان
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V,7.5KVAR
  5

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V,7.5KVAR

  ۱,۲۸۶,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،12.5 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،12.5 KVAR

  ۱,۳۲۵,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،15 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،15 KVAR

  ۱,۴۰۶,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،14 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،14 KVAR

  ۱,۴۰۶,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR

  ۱,۴۰۶,۰۰۰  تومان