گروه محصولات
47 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۵۲۰,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4098
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۵۶۱,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4111
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۵۶۱,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 21651
 • خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC
  3

  خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  ۶۴۸,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4112
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۶۴۸,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 5230
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۹۱۳,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4113
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۹۱۳,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 14832
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۱,۰۹۶,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4115
 • خازن سه فاز سیلندری PKC 440V 7.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری PKC 440V 7.5 KVAR

  ۱,۰۹۶,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 38372
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۱,۲۲۷,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4119
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC 440V 10KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC 440V 10KVAR

  ۱,۲۲۷,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 14860
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR

  ۱,۴۱۱,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 21917
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  ۱,۴۲۳,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4120
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  ۱,۴۲۳,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 14831
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR
  5

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR

  ۱,۴۷۶,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4248
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،12.5 KVAR
  6

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،12.5 KVAR

  ۱,۶۳۷,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 21916
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V,7.5KVAR
  6

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V,7.5KVAR

  ۱,۶۴۴,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4279
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،15 KVAR
  6

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،15 KVAR

  ۱,۷۳۷,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4121
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،14 KVAR
  6

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،14 KVAR

  ۱,۷۳۷,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4125
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR
  6

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR

  ۱,۷۳۷,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 5231