46 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۴۱۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC
  2

  خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  ۵۱۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان
  %12
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۶۹۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۶۹۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۸۳۲,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۹۳۲,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، 10 کیلووار در 440 ولت PKC
  4

  خازن سه فاز سیلندری، 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  ۹۳۳,۰۰۰ تومان
  %19
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  ۱,۰۳۶,۰۰۰ تومان
  %19
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  ۱,۰۳۶,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR

  ۱,۰۷۲,۰۰۰ تومان
  %19
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR
  4

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR

  ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،12.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،12.5 KVAR

  ۱,۱۸۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR

  ۱,۲۶۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،15 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،15 KVAR

  ۱,۲۶۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،14 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،14 KVAR

  ۱,۲۶۱,۰۰۰ تومان
  %19
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V,7.5KVAR
  5

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V,7.5KVAR

  ۱,۲۶۷,۰۰۰ تومان
  %16
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 10KVAR
  5

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 10KVAR

  ۱,۳۹۱,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،20 KVAR
  6

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،20 KVAR

  ۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،20 KVAR
  6

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،20 KVAR

  ۱,۵۹۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC,400V,12.5KVAR
  6

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC,400V,12.5KVAR

  ۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 15KVAR
  7

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 15KVAR

  ۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،20 KVAR
  7

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،20 KVAR

  ۱,۸۳۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،18.5 KVAR
  7

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،18.5 KVAR

  ۱,۸۳۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،25 KVAR
  7

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،25 KVAR

  ۱,۹۳۹,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،25 KVAR
  7

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،25 KVAR

  ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان
  %15