154 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 16 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C16

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 16 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C16

  ۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 10 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C10

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 10 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C10

  ۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 25 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C25

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 25 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C25

  ۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 20 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C20

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 20 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C20

  ۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 32 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C32

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 32 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C32

  ۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 6 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C6

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 6 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C6

  ۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 40 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C40

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 40 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C40

  ۴۶,۸۰۰ تومان
 • سوکت 8 پایه ای برای رله شیشه ای پارس فانال

  سوکت 8 پایه ای برای رله شیشه ای پارس فانال

  ۴۷,۰۰۰ تومان
 • سوکت 11 پایه ای برای رله شیشه ای پارس فانال

  سوکت 11 پایه ای برای رله شیشه ای پارس فانال

  ۴۹,۰۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 63 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C63

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 63 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C63

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 2 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C2

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 2 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C2

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 4 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C4

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 4 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C4

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 50 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C50

  کلید مینیاتوری پارس فانال 1 پل 50 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-61-C50

  ۵۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور پارس فانال مدل 1NO1NC AUX

  کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور پارس فانال مدل 1NO1NC AUX

  ۵۶,۸۰۰ تومان
 • کنتاکت کمکی 1NO1NC نصب روی کلیدهای حرارتی پارس فانال مدل MS-32

  کنتاکت کمکی 1NO1NC نصب روی کلیدهای حرارتی پارس فانال مدل MS-32

  ۶۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکت کمکی 1NO1NC نصب کنار کلیدهای حرارتی پارس فانال مدل MS-32

  کنتاکت کمکی 1NO1NC نصب کنار کلیدهای حرارتی پارس فانال مدل MS-32

  ۷۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور پارس فانال مدل 2NO2NC AUX

  کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور پارس فانال مدل 2NO2NC AUX

  ۷۸,۵۰۰ تومان
 • رله شیشه ای پارس فانال 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کاری و کنترلی 220VAC مدل PFR12

  رله شیشه ای پارس فانال 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کاری و کنترلی 220VAC مدل PFR12

  ۹۶,۰۰۰ تومان
 • رله شیشه ای پارس فانال 11 پایه 3NO3NC ولتاژ کاری و کنترلی 220VAC مدل PFR13

  رله شیشه ای پارس فانال 11 پایه 3NO3NC ولتاژ کاری و کنترلی 220VAC مدل PFR13

  ۱۰۶,۰۰۰ تومان
 • واحد سوئیچینگ خازنی PFACC برای کنتاکتورهای پارس فانال 9 تا 40 آمپر

  واحد سوئیچینگ خازنی PFACC برای کنتاکتورهای پارس فانال 9 تا 40 آمپر

  ۱۲۴,۲۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 16 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C16

  کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 16 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C16

  ۱۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 32 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C32

  کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 32 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C32

  ۱۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 25 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C25

  کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 25 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C25

  ۱۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 10 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C10

  کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 10 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C10

  ۱۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 40 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C40

  کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 40 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C40

  ۱۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 20 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C20

  کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 20 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C20

  ۱۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 6 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C6

  کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 6 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C6

  ۱۴۶,۸۰۰ تومان
 • کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 63 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C63

  کلید مینیاتوری پارس فانال 3 پل 63 آمپر 6 کیلو آمپر PFN-63-C63

  ۱۶۱,۹۰۰ تومان