47 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل افشان 0.75*3 پژواک
  1

  کابل افشان 3 در 2.5 البرز (پژواک) (یک متر)

  ۳۷,۵۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 79850
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند البرز (پژواک) (یک متر)

  ۱۷۴,۰۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 69429
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  سیم افشان 1 در 1.5 پژواک البرز (یک متر )

  ۶,۸۲۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 80062
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۲۳۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 80063
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*4 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۳۰,۷۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 79918
 • کابل افشان 0.75*3 پژواک
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 6*3 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸۳,۰۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 79855
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۸۵۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 80061
 • کابل افشان 0.75*3 پژواک
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*3 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۳,۵۳۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 79849
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۶,۷۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 69425
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۰۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 80070
 • کابل افشان پژواک
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*5 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۹,۴۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 79946
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۷,۰۶۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 80064
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*4 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۰,۳۵۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 79920
 • کابل افشان پژواک
  1

  کابل افشان سطح مقطع 6*5 برند البرز (پژواک) ( یک متر )

  ۱۳۶,۰۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 80018
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 6*4 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰۹,۰۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 79926
 • کابل افشان 0.75*3 پژواک
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 4*3 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۷,۳۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 79852
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 16*4 برند البرز (پژواک) (یک متر)

  ۲۸۲,۰۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 69441
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۳۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 80036
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 4*4 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۷۵,۲۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 79923
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 10 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴۰,۶۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 80079