124 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • چراغ سیگنال تابلویی LED 220VAC 22mm در رنگهای مختلف با توجه به سفارش
  1

  چراغ سیگنال تابلویی LED 220VAC 22mm در رنگهای مختلف با توجه به سفارش

  ۲۴,۱۶۴  تومان
  شناسه کالا: 41756
 • کلید فشاری ( شستی) استارت طرح تله فلزی start
  1

  کلید فشاری ( شستی) استارت طرح تله فلزی start

  ۳۱,۳۳۹  تومان
  شناسه کالا: 46058
 • کلید فشاری ( شستی) استپ طرح تله فلزی stop
  1

  کلید فشاری ( شستی) استپ طرح تله فلزی stop

  ۳۱,۳۳۹  تومان
  شناسه کالا: 46060
 • کلید سلکتوری تکفاز 1NO دو حالته طرح تله (فلزی)
  1

  کلید سلکتوری تکفاز 1NO دو حالته طرح تله (فلزی)

  ۴۷,۵۹۶  تومان
  شناسه کالا: 46051
 • کلید سلکتوری تکفاز 2NO سه حالته 102 طرح تله (فلزی)
  1

  کلید سلکتوری تکفاز 2NO سه حالته 102 طرح تله (فلزی)

  ۴۹,۶۵۳  تومان
  شناسه کالا: 46056
 • کلید فشاری ( شستی) استارت-استپ دوبل طرح تله فلزی start-stop double
  1

  کلید فشاری ( شستی) استارت-استپ دوبل طرح تله فلزی start-stop double

  ۶۸,۷۲۸  تومان
  شناسه کالا: 46061
 • کلید سلکتوریcode 05 تکفاز 16 آمپر الکتروکاوه دو طرفه سه حالته 102
  1

  کلید سلکتوریcode 05 تکفاز 16 آمپر الکتروکاوه دو طرفه سه حالته 102

  ۷۱,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41973
 • چراغ سیگنالLSY-22-22Y1 شیواامواج RST
  1

  چراغ سیگنالLSY-22-22Y1 شیواامواج RST

  ۹۹,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42574
 • ترموستات تابلویی استفاده در مسیر فن خنک کننده PKC-THV02
  1

  ترموستات تابلویی استفاده در مسیر فن خنک کننده PKC-THV02

  ۱۳۳,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 27076
 • ترموستات تابلویی استفاده در مسیر هیتر PKC-THR01
  1

  ترموستات تابلویی استفاده در مسیر هیتر PKC-THR01

  ۱۳۳,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 27081
 • ترموستات تابلویی سری15M1-Mشیوا امواج ( فن یا هیتر)
  1

  ترموستات تابلویی سری15M1-Mشیوا امواج ( فن یا هیتر)

  Thermostat
  ۱۳۸,۸۶۳  تومان
  شناسه کالا: 42665
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 400 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 400 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۱۴۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41733
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 400 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 400 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۱۴۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59187
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 500 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 500 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41995
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 800 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 800 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43264
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 500 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 500 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59190
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 800 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 800 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59191
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 600 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 600 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59203
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 600 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 600 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۱۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59204
 • ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1000 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)
  1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1000 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۱۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41736