گروه محصولات
86 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.2 کیلووات GD10-0R2G-S2-B کاربری عمومی
  8

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.2 کیلووات GD10-0R2G-S2-B کاربری عمومی

  ۲,۳۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43737
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)
  10

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۲,۷۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25070
 • درایو(اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)
  10

  درایو(اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۲,۹۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25076
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-S2
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-S2

  ۳,۰۴۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 40051
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-SS2
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-SS2

  ۳,۱۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 57543
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-S2
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-S2

  ۳,۲۱۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43841
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)
  13

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۳,۷۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25075
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-SS2
  14

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-SS2

  ۳,۹۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 57574
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)ی
  14

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)ی

  ۴,۰۱۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25077
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-S2
  14

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-S2

  ۴,۰۴۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43843
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)
  14

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۴,۰۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25068
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)
  14

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۴,۰۹۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25062
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-4
  15

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-4

  ۴,۲۱۷,۹۴۲  تومان
  شناسه کالا: 43853
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-SS2
  15

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-SS2

  ۴,۴۱۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 57585
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)
  15

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۴,۴۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25069
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-S2
  16

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-S2

  ۴,۵۳۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43844
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4
  16

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4

  ۴,۶۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25800
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-4
  17

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-4

  ۴,۹۹۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43858
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین و 2.2 سبک 4-GD200A-1R5G
  18

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین و 2.2 سبک 4-GD200A-1R5G

  ۵,۲۴۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25777
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-SS2
  18

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-SS2

  ۵,۲۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 57588