22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 13

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1 در کاربری سبک توان 1.1 کیلووات

  ۳,۷۳۱,۷۵۰  تومان
  شناسه کالا: 25282
 • 14

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1 در کاربری سبک توان 2.2 کیلووات

  ۴,۱۱۱,۲۵۰  تومان
  شناسه کالا: 25283
 • 18

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-2K2G1 در کاربری سبک توان 3 کیلووات

  ۵,۳۷۶,۲۵۰  تومان
  شناسه کالا: 25269
 • 29

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 4 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-004G3 در کاربری سبک توان 5.5 کیلووات

  ۸,۶۶۵,۲۵۰  تومان
  شناسه کالا: 26471
 • 57

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 15 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-015G3 در کاربری سبک توان 18.5 کیلووات

  ۱۷,۰۷۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 26476
 • 40

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 7.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-7K5G3 در کاربری سبک توان 11 کیلووات

  ۱۱,۸۲۷,۷۵۰  تومان
  شناسه کالا: 26473
 • 38

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز توان 4 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-004G1 در کاربری سبک توان 5.5 کیلووات

  ۱۱,۱۳۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 48448
 • 25

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-2K2G3 در کاربری سبک توان 3 کیلووات

  ۷,۳۳۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 26470
 • 38

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 5.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-5K5G3 در کاربری سبک توان 7.5 کیلووات

  ۱۱,۱۳۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 26472
 • 23

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-1K5G3 در کاربری سبک توان 2.2 کیلووات

  ۶,۷۰۴,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 26469
 • 84

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 22 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-022G3 در کاربری سبک توان 30 کیلووات

  ۲۴,۹۲۰,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 26475
 • 116

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 30 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-030G3 در کاربری سبک توان 37 کیلووات

  ۳۴,۷۸۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41597
 • 75

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 18.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-018G3 در کاربری سبک توان 22 کیلووات

  ۲۲,۲۶۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 26477
 • 53

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 11 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-011G3 در کاربری سبک توان 15 کیلووات

  ۱۵,۸۱۲,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 26474
 • 142

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 37 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-037G3 در کاربری سبک توان 45 کیلووات

  ۴۲,۳۱۴,۲۵۰  تومان
  شناسه کالا: 40032
 • 13

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K40G1 در کاربری سبک توان 0.75 کیلووات

  ۳,۶۰۵,۲۵۰  تومان
  شناسه کالا: 25281
 • 26

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-1k5G1 در کاربری سبک توان 2.2 کیلووات

  ۷,۶۵۳,۲۵۰  تومان
  شناسه کالا: 48446
 • 29

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-2k2G1 در کاربری سبک توان 3 کیلووات

  ۸,۵۳۸,۷۵۰  تومان
  شناسه کالا: 48439
 • 179

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 45 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-045G3 در کاربری سبک توان 55 کیلووات

  ۵۳,۵۰۹,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41598
 • 317

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 90 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-090G3 در کاربری سبک توان 110 کیلووات

  ۹۴,۸۷۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 40033