14 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K40G1
  8

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K40G1

  ۲,۳۴۶,۵۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1
  9

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1

  ۲,۴۴۹,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1
  10

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1

  ۲,۷۴۷,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-2K2G1
  11

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-2K2G1

  ۳,۲۹۷,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-K75G3
  13

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-K75G3

  ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-1K5G3
  14

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-1K5G3

  ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-2K2G3
  15

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-2K2G3

  ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 4 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-004G3
  19

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 4 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-004G3

  ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 5.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-5K5G3
  23

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 5.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-5K5G3

  ۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 7.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-7K5G3
  25

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 7.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-7K5G3

  ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 11 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-011G3
  33

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 11 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-011G3

  ۹,۶۸۷,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 15 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-015G3
  39

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 15 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-015G3

  ۱۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 18.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-018G3
  50

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 18.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-018G3

  ۱۴,۷۷۹,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 22 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-022G3
  59

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 22 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-022G3

  ۱۷,۴۷۹,۰۰۰ تومان