21 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.4 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.4 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC

  ۹۲۷,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 40061
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  ۱,۰۱۵,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3894
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  ۱,۲۹۸,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4027
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC

  ۱,۵۶۲,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3884
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری FRC

  ۱,۸۰۱,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4028
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری FRC

  ۲,۱۳۲,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3826
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری FRC

  ۲,۸۷۸,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 40062
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری FRC

  ۳,۳۹۵,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 40063
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) سری FRC

  ۳,۶۶۰,۰۰۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 40064
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مکعبی

  ۶,۲۳۹,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4033
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 24.2 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 24.2 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مکعبی

  ۶,۸۶۳,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4034
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30.2 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30.2 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مکعبی

  ۷,۷۲۵,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3901
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  ۹,۸۸۸,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4036
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۱۰,۷۲۷,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3871
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  ۱۱,۲۱۳,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4037
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۱۱,۴۳۳,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3876
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۱۲,۱۸۴,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3768
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی

  ۱۲,۶۲۵,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4038
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۱۵,۱۴۱,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3865
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۶,۱۵۷,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3881