21 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیلتر هارمونیک خازنی
  58

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3865
 • فیلتر هارمونیک خازنی
  47

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۱۴,۰۰۱,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3768
 • 17

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) سری FRC

  ۵,۰۶۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 40064
 • خازن مکعبی فشار ضعیف
  49

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی

  ۱۴,۵۰۹,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4038
 • 7

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری FRC

  ۲,۰۷۰,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4028
 • 9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری FRC

  ۲,۴۵۰,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3826
 • 14

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری FRC

  ۳,۹۰۱,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 40063
 • فیلتر هارمونیک خازنی
  83

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  ۲۴,۸۰۷,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3882
 • 4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  ۱,۱۶۷,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3894
 • خازن مکعبی فشار ضعیف
  30

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30.2 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مکعبی

  ۸,۸۷۸,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3901
 • فیلتر هارمونیک خازنی
  42

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۱۲,۳۲۷,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3871
 • خازن مکعبی فشار ضعیف
  38

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  ۱۱,۳۶۴,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4036
 • 5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  ۱,۴۹۱,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4027
 • خازن مکعبی فشار ضعیف
  43

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  ۱۲,۸۸۵,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4037
 • خازن مکعبی فشار ضعیف
  24

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مکعبی

  ۷,۱۶۹,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4033
 • خازن مکعبی فشار ضعیف
  27

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 24.2 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مکعبی

  ۷,۸۸۷,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 4034
 • فیلتر هارمونیک خازنی
  62

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۸,۵۶۷,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3881
 • 12

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری FRC

  ۳,۳۰۷,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 40062
 • 4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.4 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC

  ۱,۰۶۵,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 40061
 • 6

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC

  ۱,۷۹۶,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3884