21 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.4 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC
  2

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.4 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC

  ۵۸۶,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  ۶۲۳,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  ۸۴۲,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC

  ۱,۰۲۶,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری FRC
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری FRC

  ۱,۱۷۲,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری FRC
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری FRC

  ۱,۳۱۲,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 18.1 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری FRC
  6

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 18.1 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری FRC

  ۱,۵۸۵,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری FRC
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری FRC

  ۲,۰۴۸,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) سری FRC
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) سری FRC

  ۲,۴۹۱,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مکعبی
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مکعبی

  ۲,۶۹۷,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 24.2 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مکعبی
  11

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 24.2 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مکعبی

  ۳,۱۹۷,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30.2 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مکعبی
  12

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30.2 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مکعبی

  ۳,۴۳۰,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی
  16

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  ۴,۶۲۹,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی
  17

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  ۴,۹۶۲,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی
  19

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی

  ۵,۶۲۸,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5
  24

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۷,۰۶۰,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5
  26

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۷,۶۲۶,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25
  27

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۸,۰۹۲,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50
  34

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۹,۹۵۷,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25
  36

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۰,۶۲۳,۰۰۰  تومان