21 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.4 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC
  2

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.4 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC

  ۵۹۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 40061
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  ۶۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3894
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  ۸۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4027
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3884
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری FRC
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری FRC

  ۱,۲۲۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4028
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری FRC
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 15.1 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) سری FRC

  ۱,۳۸۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3826
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری FRC
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) سری FRC

  ۱,۸۱۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 40062
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری FRC
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) سری FRC

  ۲,۱۷۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 40063
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) سری FRC
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) سری FRC

  ۲,۲۱۹,۰۰۰  تومان
  %18
  شناسه کالا: 40064
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مکعبی
  15

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مکعبی

  ۴,۳۵۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4033
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 24.2 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مکعبی
  17

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 24.2 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مکعبی

  ۴,۸۱۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4034
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30.2 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مکعبی
  18

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 30.2 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مکعبی

  ۵,۲۴۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3901
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی
  22

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  ۶,۵۰۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4036
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی
  25

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  ۷,۴۲۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4037
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5
  26

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۷,۷۸۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3871
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5
  29

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۸,۵۴۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3876
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی
  30

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی

  ۸,۸۱۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4038
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25
  30

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۸,۸۷۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3768
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50
  38

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۱۱,۱۸۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3865
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25
  40

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۱,۷۴۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3881