گروه محصولات
28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۶۸۶,۵۵۰  تومان
  شناسه کالا: 22103
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند RTR مدل MO-C12.5
  4

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند RTR مدل MO-C12.5

  ۹۴۵,۲۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29556
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE
  4

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۱,۰۱۴,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22107
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  5

  خازن 3فاز فشارضعیف، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۳۳۳,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22118
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند RTR مدل MO-C25
  6

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند RTR مدل MO-C25

  ۱,۵۹۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29563
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  6

  خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۶۳۱,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42513
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  7

  خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۸۲۰,۸۵۰  تومان
  شناسه کالا: 22115
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  7

  خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۰۱۹,۸۵۰  تومان
  شناسه کالا: 22116
 • خازن 3فاز فشارضعیف 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  8

  خازن 3فاز فشارضعیف 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۳۲۸,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42514
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  10

  خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۸۷۵,۵۵۰  تومان
  شناسه کالا: 22117
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند RTR مدل MO-C50
  11

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند RTR مدل MO-C50

  ۳,۰۸۴,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29565
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  12

  خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۳,۴۲۲,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22108
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در440 ولت (12.5در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  15

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در440 ولت (12.5در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۴,۴۷۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22133
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  16

  خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۴,۷۶۶,۰۵۰  تومان
  شناسه کالا: 22114
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 20کیلووار در 440 ولت (15 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  19

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 20کیلووار در 440 ولت (15 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۵,۵۷۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22131
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE.TER
  20

  خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE.TER

  ۵,۷۸۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 22095
 • کنتاکتور خازنی 80 کیلوواری برند RTR مدل MO-C80
  22

  کنتاکتور خازنی 80 کیلوواری برند RTR مدل MO-C80

  ۶,۴۶۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29567
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار در 440 ولت (20 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  22

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار در 440 ولت (20 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۶,۵۶۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22130
 • کنتاکتور خازنی 100 کیلوواری برند RTR مدل MO-C100
  25

  کنتاکتور خازنی 100 کیلوواری برند RTR مدل MO-C100

  ۷,۳۶۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29566
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  28

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۸,۲۵۸,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22127