گروه محصولات
28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۱,۱۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22103
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند RTR مدل MO-C12.5

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند RTR مدل MO-C12.5

  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29556
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۱,۴۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22107
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  خازن 3فاز فشارضعیف، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۸۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22118
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۹۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42513
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند RTR مدل MO-C25

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند RTR مدل MO-C25

  ۲,۱۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29563
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۲۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22115
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۴۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22116
 • خازن 3فاز فشارضعیف 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  خازن 3فاز فشارضعیف 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۳,۲۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42514
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند RTR مدل MO-C50

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند RTR مدل MO-C50

  ۳,۴۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29565
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۳,۹۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22117
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۴,۶۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22108
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۶,۴۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22114
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE.TER

  خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE.TER

  ۷,۵۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22095
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در440 ولت (12.5در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در440 ولت (12.5در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۷,۸۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22133
 • کنتاکتور خازنی 80 کیلوواری برند RTR مدل MO-C80

  کنتاکتور خازنی 80 کیلوواری برند RTR مدل MO-C80

  ۸,۶۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29567
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 20کیلووار در 440 ولت (15 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 20کیلووار در 440 ولت (15 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۹,۲۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22131
 • کنتاکتور خازنی 100 کیلوواری برند RTR مدل MO-C100

  کنتاکتور خازنی 100 کیلوواری برند RTR مدل MO-C100

  ۹,۷۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29566
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار در 440 ولت (20 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار در 440 ولت (20 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۹,۸۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22130
 • رگولاتور بانک خازنی 12 پله، اسپانیایی RTR مدل PR14D

  رگولاتور بانک خازنی 12 پله، اسپانیایی RTR مدل PR14D

  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22156