گروه محصولات
28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۶۴۶,۲۵۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند RTR مدل MO-C12.5
  3

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند RTR مدل MO-C12.5

  ۸۸۳,۶۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE
  4

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۹۵۱,۷۵۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  5

  خازن 3فاز فشارضعیف، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۲۵۷,۲۵۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند RTR مدل MO-C25
  5

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند RTR مدل MO-C25

  ۱,۴۹۴,۶۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  6

  خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۵۳۹,۲۵۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  6

  خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۷۱۵,۵۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  7

  خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۹۰۳,۵۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  8

  خازن 3فاز فشارضعیف 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۱۹۷,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند RTR مدل MO-C50
  9

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند RTR مدل MO-C50

  ۲,۵۸۵,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  10

  خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۷۱۴,۲۵۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  11

  خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۳,۲۳۰,۷۸۰  تومان
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در440 ولت (12.5در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  14

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در440 ولت (12.5در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۴,۱۷۳,۶۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  16

  خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۴,۵۰۰,۲۵۰  تومان
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 20کیلووار در 440 ولت (15 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  18

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 20کیلووار در 440 ولت (15 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۵,۱۷۹,۴۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE.TER
  19

  خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE.TER

  ۵,۴۵۲,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 80 کیلوواری برند RTR مدل MO-C80
  21

  کنتاکتور خازنی 80 کیلوواری برند RTR مدل MO-C80

  ۶,۰۶۳,۰۰۰  تومان
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار در 440 ولت (20 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  21

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار در 440 ولت (20 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۶,۱۰۰,۶۰۰  تومان
 • کنتاکتور خازنی 100 کیلوواری برند RTR مدل MO-C100
  23

  کنتاکتور خازنی 100 کیلوواری برند RTR مدل MO-C100

  ۶,۸۸۰,۸۰۰  تومان
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  26

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۷,۷۱۷,۴۰۰  تومان