28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 2

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 100 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۴۸۸,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41155
 • 1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 400 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۲۱۵,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41733
 • 2

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 200 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۴۲۲,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41730
 • 2

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 150 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۴۴۷,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41729
 • 2

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 250 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۳۹۴,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41731
 • 2

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 50 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۴۸۸,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41728
 • 2

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 2500 به 5 ( سایز AL5 شمش 120 در 50)

  ۵۳۳,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43725
 • 1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1000 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۲۴۹,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41736
 • 1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 600 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۲۴۹,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59203
 • 1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 800 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۲۳۹,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43264
 • 2

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 300 به 5 ( سایز AL1 شمش 30 در 10)

  ۳۴۹,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41732
 • 2

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 2000 به 5 ( سایز AL5 شمش 120 در 50)

  ۴۱۲,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 44620
 • 1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 500 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۲۳۹,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 41995
 • 1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 800 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۲۴۹,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59191
 • 2

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 2000 به 5 ( سایز AL4 شمش 100 در 10)

  ۳۸۷,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59196
 • 1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 400 به 5 ( سایز AL2 شمش 40 در 10)

  ۲۲۶,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59187
 • 3

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 4000 به 5 ( سایز AL5 شمش 120 در 50)

  ۶۶۶,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59205
 • 1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1500 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۲۹۵,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 46373
 • 1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 500 به 5 ( سایز AL3 شمش 60 در 10)

  ۲۴۹,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59190
 • 1

  ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 1000 به 5 ( سایز AL4 شمش 100 در 10)

  ۲۷۰,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 59194