گروه محصولات
60 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۲,۰۹۶  تومان
  شناسه کالا: 28902
 • سیم افشان سطح مقطع 25 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۶,۱۶۷  تومان
  شناسه کالا: 28818
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۸,۹۵۸  تومان
  شناسه کالا: 28909
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۰۴,۰۶۵  تومان
  شناسه کالا: 28907
 • سیم افشان سطح مقطع 35 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۰۶,۹۸۶  تومان
  شناسه کالا: 28819
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۱۱,۰۶۶  تومان
  شناسه کالا: 28914
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16*2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16*2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۲۰,۴۸۴  تومان
  شناسه کالا: 28918
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۴۶,۵۰۶  تومان
  شناسه کالا: 28915
 • سیم افشان سطح مقطع 50 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 50 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۵۳,۳۸۱  تومان
  شناسه کالا: 28820
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۷۰,۹۵۶  تومان
  شناسه کالا: 28920
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۸۲,۵۸۴  تومان
  شناسه کالا: 28916
 • سیم افشان سطح مقطع 70 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 70 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۱۶,۳۰۲  تومان
  شناسه کالا: 28821
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16*4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16*4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۲۵,۶۰۴  تومان
  شناسه کالا: 28922
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 25*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 25*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۶۸,۶۱۱  تومان
  شناسه کالا: 28927
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۸۰,۲۸۲  تومان
  شناسه کالا: 28925
 • سیم افشان سطح مقطع 95 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 95 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۹۱,۸۸۷  تومان
  شناسه کالا: 28822
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16+25*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  2

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16+25*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۱۵,۰۴۱  تومان
  شناسه کالا: 33727
 • سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳۳۵,۸۴۷  تومان
  شناسه کالا: 28796
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 25*4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  2

  کابل سبک افشان سطح مقطع 25*4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۴۸,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 28929
 • سیم افشان سطح مقطع 120 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 120 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۶۲,۸۱۷  تومان
  شناسه کالا: 28823