گروه محصولات
72 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 28803
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۶۶۰  تومان
  شناسه کالا: 28802
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 4*4 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری))

  ۱۱۶,۱۵۰  تومان
  شناسه کالا: 28901
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۶,۲۲۰  تومان
  شناسه کالا: 28874
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۸,۶۵۰  تومان
  شناسه کالا: 28890
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۴,۹۵۵  تومان
  شناسه کالا: 28807
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۷۸۵  تومان
  شناسه کالا: 28796
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۶,۲۲۵  تومان
  شناسه کالا: 28889
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۶,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28815
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۰۸,۱۵۰  تومان
  شناسه کالا: 28907
 • 2

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۶۳,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28916
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۹۲,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28915
 • 6

  سیم افشان سطح مقطع 240 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱,۵۱۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28826
 • 1

  سیم افشان سطح مقطع 35 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۱۷,۳۵۰  تومان
  شناسه کالا: 28819
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۶,۹۲۰  تومان
  شناسه کالا: 28866
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۱,۹۷۵  تومان
  شناسه کالا: 28876
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 4*3 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری) )

  ۸۹,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28900
 • 4

  کابل سبک افشان سطح مقطع 50*3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱,۰۵۵,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 33700
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷۵,۳۲۵  تومان
  شناسه کالا: 28868
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 28887