118 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B

  ۲,۰۷۶,۱۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B

  ۲,۱۹۲,۱۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K40G1

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K40G1

  ۲,۳۴۶,۵۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1

  ۲,۴۴۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری M100 مدل 2M100-EOFNS

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری M100 مدل 2M100-EOFNS

  ۲,۶۳۵,۱۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1

  ۲,۷۴۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B

  ۲,۸۰۸,۶۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.4 کیلووات سری M100 مدل 4M100-EOFNS

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.4 کیلووات سری M100 مدل 4M100-EOFNS

  ۲,۸۱۳,۴۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B

  ۲,۹۲۲,۵۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B

  ۳,۰۲۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B

  ۳,۰۷۷,۲۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.75 کیلووات سری M100 مدل 8M100-EOFNS

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.75 کیلووات سری M100 مدل 8M100-EOFNS

  ۳,۱۵۱,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-2K2G1

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-2K2G1

  ۳,۲۹۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B

  ۳,۳۳۲,۱۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4

  ۳,۵۰۴,۴۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 1.5 کیلووات سری M100 مدل 15M100-EOFNS

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 1.5 کیلووات سری M100 مدل 15M100-EOFNS

  ۳,۵۲۱,۸۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-K75G3

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-K75G3

  ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-1K5G3

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-1K5G3

  ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A

  ۴,۲۳۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 2.2 کیلووات سری M100 مدل 22M100-EOFNS

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 2.2 کیلووات سری M100 مدل 22M100-EOFNS

  ۴,۴۵۹,۶۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-2K2G3

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-2K2G3

  ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A

  ۴,۷۳۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A

  ۵,۰۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین GD20-004G-4

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین GD20-004G-4

  ۵,۱۹۸,۲۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 0.75 کیلووات 6SL3210-5BE17-5UV0

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 0.75 کیلووات 6SL3210-5BE17-5UV0

  ۵,۳۳۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین GD200A-004G/5R5P-4

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین GD200A-004G/5R5P-4

  ۵,۴۳۰,۱۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 4 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-004G3

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 4 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-004G3

  ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A

  ۵,۶۴۱,۰۰۰ تومان