147 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B
  7

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B

  ۲,۰۷۶,۱۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B
  8

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B

  ۲,۱۹۲,۱۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K40G1
  8

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K40G1

  ۲,۳۴۶,۵۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1
  9

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1

  ۲,۴۴۹,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1
  10

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1

  ۲,۷۴۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری M100 مدل 2M100-EOFNS
  10

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری M100 مدل 2M100-EOFNS

  ۲,۷۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B
  10

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B

  ۲,۸۰۸,۶۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B
  10

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B

  ۲,۹۲۲,۵۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.4 کیلووات سری M100 مدل 4M100-EOFNS
  10

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.4 کیلووات سری M100 مدل 4M100-EOFNS

  ۲,۹۷۵,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.37 کیلووات سری SV004IC5-1
  10

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.37 کیلووات سری SV004IC5-1

  ۲,۹۷۵,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B

  ۳,۰۲۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B

  ۳,۰۷۷,۲۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-2K2G1
  11

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-2K2G1

  ۳,۲۹۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B
  12

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B

  ۳,۳۳۲,۱۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.75 کیلووات سری M100 مدل 8M100-EOFNS
  12

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.75 کیلووات سری M100 مدل 8M100-EOFNS

  ۳,۳۷۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.75 کیلووات سری SV008IC5-1
  12

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.75 کیلووات سری SV008IC5-1

  ۳,۳۷۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4
  12

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4

  ۳,۵۰۴,۴۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 1.5 کیلووات سری M100 مدل 15M100-EOFNS
  13

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 1.5 کیلووات سری M100 مدل 15M100-EOFNS

  ۳,۷۲۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 1.5 کیلووات سری SV015IC5-1
  13

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 1.5 کیلووات سری SV015IC5-1

  ۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-K75G3
  13

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-K75G3

  ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-1K5G3
  14

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-1K5G3

  ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز(220 VAC) توان 0.37 کیلووات مدل SV004iG5A-2
  15

  درایو (اینورتر) LS سه فاز(220 VAC) توان 0.37 کیلووات مدل SV004iG5A-2

  ۴,۳۰۱,۰۰۰ تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-2K2G3
  15

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-400-2K2G3

  ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A
  16

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A

  ۴,۵۷۲,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز (220 VAC) توان 0.75 کیلووات مدل SV008iG5A-2
  16

  درایو (اینورتر) LS سه فاز (220 VAC) توان 0.75 کیلووات مدل SV008iG5A-2

  ۴,۶۱۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 2.2 کیلووات سری M100 مدل 22M100-EOFNS
  16

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 2.2 کیلووات سری M100 مدل 22M100-EOFNS

  ۴,۷۳۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 2.2 کیلووات سری SV022IC5-1
  17

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 2.2 کیلووات سری SV022IC5-1

  ۴,۸۳۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 0.37 کیلووات مدل SV004iG5A-4
  17

  درایو (اینورتر) LS سه فاز توان 0.37 کیلووات مدل SV004iG5A-4

  ۴,۸۹۴,۰۰۰ تومان