182 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای مدل HGT150K تنظیمات 69: 115
  6

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیوندای مدل HGT150K تنظیمات 69: 115

  ۱,۵۹۴,۹۵۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K40G1 در کاربری سبک توان 0.75 کیلووات
  8

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K40G1 در کاربری سبک توان 0.75 کیلووات

  ۲,۱۱۶,۸۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1 در کاربری سبک توان 1.1 کیلووات
  8

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-K75G1 در کاربری سبک توان 1.1 کیلووات

  ۲,۱۴۹,۸۷۵  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B کاربری عمومی
  8

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B کاربری عمومی

  ۲,۱۷۵,۶۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B کاربری عمومی
  8

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B کاربری عمومی

  ۲,۲۹۳,۲۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.1 کیلووات سری IE5 مدل SV001IE5-1 کاربری عمومی تکفاز به سه فاز
  8

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.1 کیلووات سری IE5 مدل SV001IE5-1 کاربری عمومی تکفاز به سه فاز

  ۲,۳۳۷,۳۹۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1 در کاربری سبک توان 2.2 کیلووات
  8

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگینDSI-200-1K5G1 در کاربری سبک توان 2.2 کیلووات

  ۲,۳۸۱,۴۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-S2
  8

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-S2

  ۲,۳۹۱,۲۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.1 کیلووات سری IE5 مدلSV001IE5-1C کاربری عمومی تکفاز به سه فاز
  9

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.1 کیلووات سری IE5 مدلSV001IE5-1C کاربری عمومی تکفاز به سه فاز

  ۲,۵۲۸,۴۶۰  تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری IE5 مدل SV002IE5-1 کاربری عمومی تکفاز به سه فاز
  9

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری IE5 مدل SV002IE5-1 کاربری عمومی تکفاز به سه فاز

  ۲,۵۶۵,۰۹۰  تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری IE5 مدلSV002IE5-1C کاربری عمومی تکفاز به سه فاز
  9

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری IE5 مدلSV002IE5-1C کاربری عمومی تکفاز به سه فاز

  ۲,۶۹۴,۷۸۰  تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.37 کیلووات سری IE5 مدل SV004IE5-1 کاربری عمومی تکفاز به سه فاز
  10

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.37 کیلووات سری IE5 مدل SV004IE5-1 کاربری عمومی تکفاز به سه فاز

  ۲,۷۷۸,۹۳۰  تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.37 کیلووات سری IE5 مدلSV004IE5-1C کاربری عمومی تکفاز به سه فاز
  10

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.37 کیلووات سری IE5 مدلSV004IE5-1C کاربری عمومی تکفاز به سه فاز

  ۲,۹۰۱,۶۹۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-2K2G1 در کاربری سبک توان 3 کیلووات
  10

  اینورتر (درایو) پنتاکس pentax تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین DSI-200-2K2G1 در کاربری سبک توان 3 کیلووات

  ۲,۹۲۹,۵۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B کاربری عمومی
  10

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B کاربری عمومی

  ۲,۹۵۹,۶۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B کاربری عمومی
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B کاربری عمومی

  ۳,۰۵۷,۶۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری M100 مدل 2M100-EOFNS کاربری عمومی تکفاز به سه فاز
  11

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری M100 مدل 2M100-EOFNS کاربری عمومی تکفاز به سه فاز

  ۳,۰۹۷,۷۱۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B کاربری عمومی
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B کاربری عمومی

  ۳,۱۷۵,۲۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B کاربری عمومی
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B کاربری عمومی

  ۳,۲۱۴,۴۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری M100 مدل 2M100-1EOFNA کاربری عمومی تکفاز به سه فاز
  11

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات سری M100 مدل 2M100-1EOFNA کاربری عمومی تکفاز به سه فاز

  ۳,۲۵۳,۱۴۰  تومان