35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-0JB0 تنظیمات 0.7 : 1
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-0JB0 تنظیمات 0.7 : 1

  ۸۰۹,۶۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1CB0 تنظیمات 1.5 : 2.5
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1CB0 تنظیمات 1.5 : 2.5

  ۸۰۹,۶۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1DB0 تنظیمات 2.2: 3.2
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1DB0 تنظیمات 2.2: 3.2

  ۸۰۹,۶۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1FB0 تنظیمات 3.5 : 5
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1FB0 تنظیمات 3.5 : 5

  ۸۰۹,۶۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1GB0 تنظیمات 4.5 : 6.3
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1GB0 تنظیمات 4.5 : 6.3

  ۸۰۹,۶۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1HB0 تنظیمات 5.5 : 8
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1HB0 تنظیمات 5.5 : 8

  ۸۰۹,۶۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1JB0 تنظیمات 7 : 10
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1JB0 تنظیمات 7 : 10

  ۸۰۹,۶۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1KB0 تنظیمات 9 : 12.5
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2116-1KB0 تنظیمات 9 : 12.5

  ۸۰۹,۶۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4EB0 تنظیمات 27 :32
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4EB0 تنظیمات 27 :32

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1CB0 تنظیمات 1.8 :2.5
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1CB0 تنظیمات 1.8 :2.5

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1EB0 تنظیمات 2.8 : 4
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1EB0 تنظیمات 2.8 : 4

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1GB0 تنظیمات 4.5 :6.3
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1GB0 تنظیمات 4.5 :6.3

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4DB0 تنظیمات 20 :25
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4DB0 تنظیمات 20 :25

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4FB0 تنظیمات 34 :40
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4FB0 تنظیمات 34 :40

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1HB0 تنظیمات 5.5 :8
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1HB0 تنظیمات 5.5 :8

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1JB0 تنظیمات 7 :10
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1JB0 تنظیمات 7 :10

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1KB0 تنظیمات 9 :12.5
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-1KB0 تنظیمات 9 :12.5

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4AB0 تنظیمات 11 :16
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4AB0 تنظیمات 11 :16

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4BB0 تنظیمات 14 :20
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4BB0 تنظیمات 14 :20

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4CB0 تنظیمات 17 :22
  4

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) SIEMENS مدل 3RU2126-4CB0 تنظیمات 17 :22

  ۱,۰۵۶,۰۰۰  تومان