48 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 20

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400)

  ۵,۹۶۷,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11037
 • 30

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400)

  ۸,۷۲۱,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11021
 • 107

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 50 کیلووار 440 ولت (40 در 400) پارس PARS.GH

  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 10950
 • 16

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400)

  ۴,۷۱۷,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18450
 • 11

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی پارس شریم 15 کیلووار در 440 ولت (12.5در 400)

  ۳,۲۶۴,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11041
 • 24

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400)

  ۶,۹۱۰,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18452
 • 24

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 40 کیلووار در 440 ولت (30 در 400)

  ۷,۱۴۰,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11035
 • 26

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400)

  ۷,۵۹۹,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18915
 • 17

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی پارس شریم 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400)

  ۵,۰۴۹,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11039
 • 14

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی پارس شریم 20کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400)

  ۴,۰۲۹,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11040
 • 85

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400) پارس PARS.GH

  ۲۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 10947
 • 14

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400)

  ۳,۹۰۱,۱۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18449
 • 9

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400)

  ۲,۶۵۲,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11042
 • 92

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 40 کیلووار 440 ولت (30 در 400) پارس PARS.GH

  ۲۷,۵۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 10951
 • 7

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 7.5 کیلووار در 440 ولت (5 در 400)

  ۲,۰۴۰,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11044
 • 7

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 10کیلووار در 440 ولت

  ۱,۹۸۹,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18770
 • 80

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 25 کیلووار 440 ولت (20 در 400) پارس PARS.GH

  ۲۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 10957
 • 21

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 40 کیلووار در 440 ولت (30 در 400)

  ۶,۲۷۳,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18771
 • 18

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400)

  ۵,۲۰۲,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18914
 • 7

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 10کیلووار در 440 ولت

  ۱,۸۱۰,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18445