67 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC18-PFACC9-40

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC18-PFACC9-40

  ۳۳۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  ۴۵۶,۰۰۰ تومان ۳۸۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  ۵۰۲,۰۰۰ تومان ۴۲۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9

  ۴۳۵,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  ۴۴۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  ۴۴۹,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  ۴۷۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC18C

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC18C

  ۵۳۶,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC40-PFACC9-40

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC40-PFACC9-40

  ۵۵۶,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  ۶۵۹,۷۰۰ تومان ۵۵۸,۶۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9

  ۵۵۸,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C

  ۵۶۶,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  ۵۸۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  ۶۹۹,۰۰۰ تومان ۵۹۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  ۶۲۱,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  ۶۷۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  ۷۱۶,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  ۸۷۴,۰۰۰ تومان ۷۴۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  ۷۷۱,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012

  ۸۶۱,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  ۱,۱۲۱,۶۰۰ تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 30 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC40C

  کنتاکتور خازنی 30 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC40C

  ۹۷۸,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2627-1AP05

  ۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  ۱,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DFK11M7

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DFK11M7

  ۱,۰۹۳,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2512

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2512

  ۱,۱۰۶,۰۰۰ تومان