63 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  ۳۷۳,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1212

  ۴۹۹,۵۰۰ تومان ۴۸۵,۵۰۰ تومان
  %3
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC18-PFACC9-40

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC18-PFACC9-40

  ۴۸۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC1612

  ۵۴۷,۵۰۰ تومان ۵۰۳,۵۰۰ تومان
  %8
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC

  ۵۸۷,۰۰۰ تومان ۵۲۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 16.7کیلوواری TC با برند PKC

  ۶۴۹,۰۰۰ تومان ۵۵۹,۰۰۰ تومان
  %14
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  ۵۷۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  کنتاکتور خازنی 7.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC9C

  ۶۵۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC12C

  ۷۰۸,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  ۸۳۴,۴۰۰ تومان ۷۲۸,۱۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند LS مدل MC-12-AC9

  ۷۳۱,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2012

  ۸۰۶,۰۰۰ تومان ۷۴۸,۵۰۰ تومان
  %7
 • کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 20 کیلوواری TC با برند PKC

  ۸۹۷,۰۰۰ تومان ۷۹۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 15کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC18C

  کنتاکتور خازنی 15کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC18C

  ۸۱۹,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC40-PFACC9-40

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری ، پارس فانال مدل PFC40-PFACC9-40

  ۸۴۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند ETI مدل CNNK12.5

  ۸۶۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2512

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC2512

  ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹۱۲,۵۰۰ تومان
  %8
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  ۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۹۲۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند ETI مدل CNNK15

  ۹۲۹,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری TC با برند PKC

  ۱,۱۲۱,۰۰۰ تومان ۹۵۹,۰۰۰ تومان
  %14
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT2617-1AP03

  ۹۶۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C

  ۱,۰۰۲,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LS مدل MC-32-AC9

  ۱,۰۵۵,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK15

  ۱,۳۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  ۱,۴۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۳۸,۴۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 30 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC40C

  کنتاکتور خازنی 30 کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC40C

  ۱,۳۰۶,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DFK11M7

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DFK11M7

  ۱,۳۶۹,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند ETI مدل CNNK25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند ETI مدل CNNK25

  ۱,۵۳۵,۱۰۰ تومان