6 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  ۵,۳۴۴,۰۰۰ تومان ۴,۴۵۳,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  ۷,۴۴۶,۰۰۰ تومان ۶,۲۰۵,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  ۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۸۸,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  ۹,۴۱۷,۰۰۰ تومان ۷,۸۴۸,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  ۹,۶۳۶,۰۰۰ تومان ۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان
  %17
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  ۱۵,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۵۸,۰۰۰ تومان
  %17