10 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 6.25 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) HYDRA

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 6.25 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) HYDRA

  ۲,۷۲۱,۴۵۳  تومان
  شناسه کالا: 22068
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) HYDRA

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) HYDRA

  ۳,۲۷۴,۳۷۴  تومان
  شناسه کالا: 22066
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) HYDRA

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) HYDRA

  ۴,۰۲۰,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 22062
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 20 کیلووار در 440 ولت ( 16 در 400) HYDRA

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 20 کیلووار در 440 ولت ( 16 در 400) HYDRA

  ۴,۶۶۵,۵۹۴  تومان
  شناسه کالا: 22057
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) HYDRA

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) HYDRA

  ۵,۶۷۴,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22058
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) HYDRA

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) HYDRA

  ۶,۴۶۲,۴۴۴  تومان
  شناسه کالا: 22041
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) HYDRA

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) HYDRA

  ۸,۴۰۴,۸۵۹  تومان
  شناسه کالا: 22059
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 50 کیلووار در 440 ولت ( 41 در 400) HYDRA

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 50 کیلووار در 440 ولت ( 41 در 400) HYDRA

  ۱۲,۰۱۰,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 22061
 • خازن 3فاز فشارضعیف، روغنی آلمانی، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) HYDRA
  ناموجود

  خازن 3فاز فشارضعیف، روغنی آلمانی، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) HYDRA

  ۴۸۵,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22069
 • خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) HYDRA
  ناموجود

  خازن 3فاز هیدرا، روغنی آلمان-چک، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) HYDRA

  ۳,۳۴۲,۸۴۲  تومان
  شناسه کالا: 22067