گروه محصولات
45 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 143

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 50 کیلووار 440 ولت (40 در 400) پارس PARS.GH

  ۴۲,۸۲۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 10950
 • 25

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400)

  ۷,۲۹۱,۷۲۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11037
 • 38

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400)

  ۱۱,۲۹۳,۹۵۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11021
 • 19

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400)

  ۵,۵۹۲,۱۵۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18450
 • 11

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5در 400)

  ۳,۰۱۵,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18447
 • 29

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400)

  ۸,۶۷۸,۴۷۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18452
 • 14

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی پارس شریم 15 کیلووار در 440 ولت (12.5در 400)

  ۳,۹۴۷,۴۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11041
 • 32

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400)

  ۹,۵۳۹,۵۵۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18915
 • 30

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 40 کیلووار در 440 ولت (30 در 400)

  ۸,۷۷۲,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11035
 • 21

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی پارس شریم 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400)

  ۶,۰۸۵,۵۷۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11039
 • 97

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400) پارس PARS.GH

  ۲۸,۹۷۳,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 10947
 • 10

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 10 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400)

  ۲,۷۹۶,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11043
 • 11

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400)

  ۳,۲۳۴,۶۷۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11042
 • 17

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی پارس شریم 20کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400)

  ۴,۹۸۹,۰۷۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11040
 • 113

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 40 کیلووار 440 ولت (30 در 400) پارس PARS.GH

  ۳۳,۸۸۶,۳۶۵  تومان
  شناسه کالا: 10951
 • 9

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 7.5 کیلووار در 440 ولت (5 در 400)

  ۲,۵۲۱,۹۵۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 11044
 • 16

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400)

  ۴,۶۶۰,۱۲۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18449
 • 84

  خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی 25 کیلووار 440 ولت (20 در 400) پارس PARS.GH

  ۲۴,۹۴۳,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 10957
 • 8

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 10کیلووار در 440 ولت

  ۲,۳۵۷,۴۷۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18770
 • 25

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 40 کیلووار در 440 ولت (30 در 400)

  ۷,۴۰۱,۳۷۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 18771