15 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • رله آندر ولتاژ، جهت کلید هوایی هیوندای، HYUNDAI  220VAC/DC UANSU2

  رله آندر ولتاژ، جهت کلید هوایی هیوندای، HYUNDAI 220VAC/DC UANSU2

  ۵,۴۳۹,۸۰۰ تومان
 • موتور عملگر، جهت کلید هوایی هیوندای، HYUNDAI  220VAC/DC UANSM2U

  موتور عملگر، جهت کلید هوایی هیوندای، HYUNDAI 220VAC/DC UANSM2U

  ۷,۰۱۲,۴۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1000 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 1000 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۳۳,۵۴۴,۴۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1250 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 1250 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۳۵,۰۲۴,۴۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1600 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 1600 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۳۶,۵۰۲,۴۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1000 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 1000 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  ۳۷,۰۵۶,۱۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1250 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 1250 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  ۳۹,۸۹۷,۷۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1600 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری SPectronic

  کلید هوایی، 1600 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری SPectronic

  ۴۲,۴۴۳,۳۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 1600 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 1600 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  ۴۳,۷۸۷,۳۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 2000 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 2000 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۴۷,۱۶۴,۰۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 2500 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 2500 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  ۵۵,۶۱۹,۳۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 2500 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 2500 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۵۶,۳۴۱,۸۰۰ تومان
 • کلید هوایی 1600 آمپر با موتور و رله و ساختار بدنه فیکس schneider مدل NT16H13PML2EHH

  کلید هوایی 1600 آمپر با موتور و رله و ساختار بدنه فیکس schneider مدل NT16H13PML2EHH

  ۵۸,۸۰۹,۶۰۰ تومان
 • کلید هوایی، 3200 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  کلید هوایی، 3200 آمپر، با ساختار بدنه فیکس، HYUNDAI مدل UAS

  ۶۶,۴۳۴,۴۰۰ تومان