7 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۰۳,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۰۳,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۴۵,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، پرتو خازن PKC

  ۴۴۵,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۵۰۰,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۵۴۱,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، پرتو خازن PKC

  ۶۳۸,۵۰۰ تومان