49 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 6 آمپر،3 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG06
  2

  کنتاکتور 6 آمپر،3 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG06

  ۵۲۹,۷۶۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG09
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG09

  ۵۴۱,۸۰۰ تومان
  %22
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG12
  3

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG12

  ۶۳۲,۱۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09
  3

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۶۵۰,۱۶۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12
  3

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12

  ۶۹۸,۳۲۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230
  3

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  ۸۰۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور 20 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF20
  3

  کنتاکتور 20 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF20

  ۸۶۶,۸۸۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18
  3

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18

  ۸۶۶,۸۸۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25
  4

  کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25

  ۱,۱۰۷,۶۸۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LOVATO مدل BFK3200A230
  6

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LOVATO مدل BFK3200A230

  ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32
  6

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32

  ۱,۶۸۵,۶۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09
  8

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۲,۳۵۹,۸۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09
  8

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۲,۳۵۹,۸۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38
  8

  کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38

  ۲,۳۶۵,۸۶۰ تومان
  %21
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12
  9

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12

  ۲,۶۲۴,۷۲۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12
  9

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12

  ۲,۶۲۴,۷۲۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50
  11

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50

  ۳,۰۸۲,۲۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18
  11

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18

  ۳,۲۰۲,۶۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند LOVATO مدل 11BF70K00230
  11

  کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند LOVATO مدل 11BF70K00230

  ۳,۲۶۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25
  13

  کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25

  ۳,۷۶۲,۵۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25
  13

  کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25

  ۳,۷۶۲,۵۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF65
  13

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF65

  ۳,۸۸۲,۹۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 80 آمپر، 40 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF80
  16

  کنتاکتور 80 آمپر، 40 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF80

  ۴,۶۹۵,۶۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32
  17

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32

  ۵,۰۵۶,۸۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF3
  17

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF3

  ۵,۰۵۶,۸۰۰ تومان
  %20
 • رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5
  19

  رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5

  ۵,۵۹۹,۰۰۰ تومان
  %10
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38
  20

  کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38

  ۵,۷۱۹,۰۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38
  20

  کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38

  ۵,۷۱۹,۰۰۰ تومان
  %20