49 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور قدرت، 6 آمپر،3 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG06
  2

  کنتاکتور قدرت، 6 آمپر،3 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG06

  ۶۶۴,۴۰۰ تومان ۵۳۱,۵۲۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG09
  2

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG09

  ۶۹۴,۶۰۰ تومان ۵۴۳,۶۰۰ تومان
  %22
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG12
  3

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG12

  ۷۸۵,۲۰۰ تومان ۶۳۴,۲۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09
  3

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۸۱۵,۴۰۰ تومان ۶۵۲,۳۲۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12
  3

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12

  ۸۷۵,۸۰۰ تومان ۷۰۰,۶۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230
  3

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230

  ۹۰۶,۰۰۰ تومان ۸۰۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور قدرت، 20 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF20
  3

  کنتاکتور قدرت، 20 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF20

  ۱,۰۸۷,۲۰۰ تومان ۸۶۹,۷۶۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18
  3

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18

  ۱,۰۸۷,۲۰۰ تومان ۸۶۹,۷۶۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25
  4

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25

  ۱,۳۸۹,۲۰۰ تومان ۱,۱۱۱,۳۶۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LOVATO مدل BFK3200A230
  6

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LOVATO مدل BFK3200A230

  ۱,۷۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32
  6

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32

  ۲,۱۱۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۱,۲۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09
  8

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۲,۹۵۹,۶۰۰ تومان ۲,۳۶۷,۶۸۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09
  8

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۲,۹۵۹,۶۰۰ تومان ۲,۳۶۷,۶۸۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38
  8

  کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38

  ۲,۹۸۹,۸۰۰ تومان ۲,۳۷۳,۷۲۰ تومان
  %21
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12
  9

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12

  ۳,۲۹۱,۸۰۰ تومان ۲,۶۳۳,۴۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12
  9

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12

  ۳,۲۹۱,۸۰۰ تومان ۲,۶۳۳,۴۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50
  11

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50

  ۳,۸۶۵,۶۰۰ تومان ۳,۰۹۲,۴۸۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18
  11

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18

  ۴,۰۱۶,۶۰۰ تومان ۳,۲۱۳,۲۸۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند LOVATO مدل 11BF70K00230
  11

  کنتاکتور خازنی 50کیلوواری برند LOVATO مدل 11BF70K00230

  ۳,۶۸۴,۰۰۰ تومان ۳,۲۷۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25
  13

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25

  ۴,۷۱۱,۲۰۰ تومان ۳,۷۷۵,۰۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25
  13

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25

  ۴,۷۱۱,۲۰۰ تومان ۳,۷۷۵,۰۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF65
  13

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF65

  ۴,۸۶۲,۲۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۸۰۰ تومان
  %20
 • رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5
  16

  رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5

  ۴,۸۰۲,۰۰۰ تومان ۴,۶۵۱,۰۰۰ تومان
  %3
 • کنتاکتور قدرت، 80 آمپر، 40 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF80
  16

  کنتاکتور قدرت، 80 آمپر، 40 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF80

  ۵,۸۸۹,۰۰۰ تومان ۴,۷۱۱,۲۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32
  17

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32

  ۶,۳۴۲,۰۰۰ تومان ۵,۰۷۳,۶۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF3
  17

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF3

  ۶,۳۴۲,۰۰۰ تومان ۵,۰۷۳,۶۰۰ تومان
  %20
 • رگولاتور بانک خازنی، 7 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK7
  19

  رگولاتور بانک خازنی، 7 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK7

  ۵,۷۹۸,۰۰۰ تومان ۵,۵۸۷,۰۰۰ تومان
  %4
 • کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38
  20

  کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38

  ۷,۱۵۷,۴۰۰ تومان ۵,۷۳۸,۰۰۰ تومان
  %20