18 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B
  7

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B

  ۲,۰۷۶,۱۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B
  8

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B

  ۲,۱۹۲,۱۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B
  10

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B

  ۲,۸۰۸,۶۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B
  10

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B

  ۲,۹۲۲,۵۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B

  ۳,۰۲۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B

  ۳,۰۷۷,۲۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B
  12

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B

  ۳,۳۳۲,۱۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4
  12

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4

  ۳,۵۰۴,۴۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین GD20-004G-4
  18

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین GD20-004G-4

  ۵,۱۹۸,۲۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین GD200A-004G/5R5P-4
  19

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین GD200A-004G/5R5P-4

  ۵,۴۳۰,۱۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 5.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-5R5G-4
  21

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 5.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-5R5G-4

  ۶,۲۴۸,۳۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 7.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-7R5G-4
  27

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 7.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-7R5G-4

  ۸,۰۳۵,۱۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 11 کیلووات کاربری سنگین GD20-011G-4
  32

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 11 کیلووات کاربری سنگین GD20-011G-4

  ۹,۳۸۲,۹۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 15 کیلووات کاربری سنگین GD20-015G-4
  38

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 15 کیلووات کاربری سنگین GD20-015G-4

  ۱۱,۱۵۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 18.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-018G-4
  47

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 18.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-018G-4

  ۱۳,۹۹۵,۹۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 22 کیلووات کاربری سنگین GD20-022G-4
  52

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 22 کیلووات کاربری سنگین GD20-022G-4

  ۱۵,۴۵۹,۷۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 30 کیلووات کاربری سنگین GD20-030G-4
  68

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 30 کیلووات کاربری سنگین GD20-030G-4

  ۲۰,۱۵۰,۱۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 37 کیلووات کاربری سنگین GD20-037G-4
  76

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 37 کیلووات کاربری سنگین GD20-037G-4

  ۲۲,۷۷۵,۸۰۰ تومان