14 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات کاربری سنگین سری M100 مدل 2M100-EOFNS

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.2 کیلووات کاربری سنگین سری M100 مدل 2M100-EOFNS

  ۲,۵۲۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری عمومی GD10-0R4G-S2-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری عمومی GD10-0R4G-S2-B

  ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری عمومی GD10-0R7G-S2-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری عمومی GD10-0R7G-S2-B

  ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین سری M100 مدل 4M100-EOFNS

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین سری M100 مدل 4M100-EOFNS

  ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین سری M100 مدل 8M100-EOFNS

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین سری M100 مدل 8M100-EOFNS

  ۳,۰۲۴,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین سری M100 مدل 15M100-EOFNS

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین سری M100 مدل 15M100-EOFNS

  ۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری عمومی GD10-1R5G-S2-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات کاربری عمومی GD10-1R5G-S2-B

  ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات کاربری عمومی GD10-0R7G-4-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات کاربری عمومی GD10-0R7G-4-B

  ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری عمومی GD10-2R2G-S2-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری عمومی GD10-2R2G-S2-B

  ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری عمومی GD10-1R5G-4-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری عمومی GD10-1R5G-4-B

  ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات کاربری عمومی GD10-2R2G-4-B

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات کاربری عمومی GD10-2R2G-4-B

  ۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4

  ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین سری M100 مدل 22M100-EOFNS

  درایو (اینورتر) LS تکفاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین سری M100 مدل 22M100-EOFNS

  ۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 5.5 کیلووات کاربری سبک GD200A-5R5P-4

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 5.5 کیلووات کاربری سبک GD200A-5R5P-4

  ۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان