گروه محصولات
86 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.2 کیلووات GD10-0R2G-S2-B کاربری عمومی

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.2 کیلووات GD10-0R2G-S2-B کاربری عمومی

  ۳,۳۶۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43737
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۳,۴۳۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25070
 • درایو(اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  درایو(اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۳,۶۲۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25076
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-S2

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-S2

  ۳,۷۷۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 40051
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-SS2

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-SS2

  ۳,۸۶۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 57543
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-S2

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-S2

  ۳,۹۸۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43841
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۴,۶۷۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25075
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۴,۸۳۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25068
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-SS2

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-SS2

  ۴,۹۳۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 57574
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۵,۰۱۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25077
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-S2

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-S2

  ۵,۰۱۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43843
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۵,۰۷۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25062
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-SS2

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-SS2

  ۵,۴۷۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 57585
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B کاربری عمومی (دارای کی پد)

  ۵,۴۸۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25069
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-4

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R7G-4

  ۵,۵۰۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43853
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-S2

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به سه فاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-S2

  ۵,۶۲۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43844
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4

  ۵,۷۳۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25800
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-4

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-4

  ۶,۱۹۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43858
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین 4-GD200A-1R5G

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین 4-GD200A-1R5G

  ۶,۵۰۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25777
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-SS2

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز به تکفاز توان 2.2 کیلووات کاربری سنگین GD20-2R2G-SS2

  ۶,۵۳۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 57588