19 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B کاربری عمومی
  8

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات GD10-0R4G-S2-B کاربری عمومی

  ۲,۱۷۵,۶۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B کاربری عمومی
  8

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-S2-B کاربری عمومی

  ۲,۲۹۳,۲۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-S2
  8

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 0.4 کیلووات کاربری سنگین GD20-0R4G-S2

  ۲,۳۹۱,۲۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B کاربری عمومی
  10

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-S2-B کاربری عمومی

  ۲,۹۵۹,۶۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B کاربری عمومی
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 0.75 کیلووات GD10-0R7G-4-B کاربری عمومی

  ۳,۰۵۷,۶۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B کاربری عمومی
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت تکفاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-S2-B کاربری عمومی

  ۳,۱۷۵,۲۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B کاربری عمومی
  11

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات GD10-1R5G-4-B کاربری عمومی

  ۳,۲۱۴,۴۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B کاربری عمومی
  12

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 2.2 کیلووات GD10-2R2G-4-B کاربری عمومی

  ۳,۴۶۹,۲۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4
  13

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 1.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-1R5G-4

  ۳,۶۲۶,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین GD20-004G-4
  18

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین GD20-004G-4

  ۵,۳۹۰,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین و 5.5 کیلووات سبک GD200A-004G/5R5P-4
  19

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 4 کیلووات کاربری سنگین و 5.5 کیلووات سبک GD200A-004G/5R5P-4

  ۵,۶۶۴,۴۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 5.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-5R5G-4
  22

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 5.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-5R5G-4

  ۶,۵۶۶,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 7.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-7R5G-4
  29

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 7.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-7R5G-4

  ۸,۴۲۸,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 11 کیلووات کاربری سنگین GD20-011G-4
  33

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 11 کیلووات کاربری سنگین GD20-011G-4

  ۹,۸۰۰,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 15 کیلووات کاربری سنگین GD20-015G-4
  39

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 15 کیلووات کاربری سنگین GD20-015G-4

  ۱۱,۶۶۲,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 18.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-018G-4
  49

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 18.5 کیلووات کاربری سنگین GD20-018G-4

  ۱۴,۶۰۲,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 22 کیلووات کاربری سنگین GD20-022G-4
  54

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 22 کیلووات کاربری سنگین GD20-022G-4

  ۱۶,۰۷۲,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 30 کیلووات کاربری سنگین GD20-030G-4
  70

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 30 کیلووات کاربری سنگین GD20-030G-4

  ۲۰,۹۷۲,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 37 کیلووات کاربری سنگین GD20-037G-4
  80

  درایو (اینورتر) invt اینوت سه فاز، توان 37 کیلووات کاربری سنگین GD20-037G-4

  ۲۳,۷۱۶,۰۰۰  تومان