گروه محصولات
10 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۷,۹۹۳  تومان
  شناسه کالا: 96908
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند نور زنجان (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۲۰,۴۶۲  تومان
  شناسه کالا: 96915
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۱,۱۶۸  تومان
  شناسه کالا: 96922
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند نور زنجان (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۲۲,۶۹۷  تومان
  شناسه کالا: 96917
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۲۹,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 38679
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۰,۹۲۹  تومان
  شناسه کالا: 96952
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۸,۳۳۸  تومان
  شناسه کالا: 38690
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند نور زنجان (یک متر )

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند نور زنجان (یک متر )

  ۴۳,۳۹۴  تومان
  شناسه کالا: 38684
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۴۹,۲۷۴  تومان
  شناسه کالا: 79174
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۷,۸۵۹  تومان
  شناسه کالا: 38688