گروه محصولات
110 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 38433
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۶۶۰  تومان
  شناسه کالا: 38431
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۸,۹۸۵  تومان
  شناسه کالا: 38436
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 16*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۳,۸۱۰  تومان
  شناسه کالا: 79393
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۲,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79266
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 38435
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۲۰,۱۱۰  تومان
  شناسه کالا: 38557
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 10*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۴,۴۹۵  تومان
  شناسه کالا: 79384
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۷۲,۷۳۰  تومان
  شناسه کالا: 38580
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۴۴,۲۱۰  تومان
  شناسه کالا: 38603
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۸۴۵  تومان
  شناسه کالا: 79239
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۲,۵۶۵  تومان
  شناسه کالا: 38688
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۹۰,۱۶۰  تومان
  شناسه کالا: 38663
 • 3

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16+35×3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۶۲,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 38678
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*3 برند نور زنجان (یک متر )

  ۱۲۷,۶۵۰  تومان
  شناسه کالا: 38555
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۱۴۰  تومان
  شناسه کالا: 38418
 • 1

  کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۳۲,۴۳۰  تومان
  شناسه کالا: 38707
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۳۸,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 38500
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 35*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۰,۰۳۰  تومان
  شناسه کالا: 79405
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۳,۹۴۵  تومان
  شناسه کالا: 38576