گروه محصولات
110 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۸۲۲  تومان
  شناسه کالا: 38453
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۱۷۵  تومان
  شناسه کالا: 38418
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۳۵۱  تومان
  شناسه کالا: 38426
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۳۵۱  تومان
  شناسه کالا: 38463
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۲۹۲  تومان
  شناسه کالا: 38464
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۵۲۷  تومان
  شناسه کالا: 38429
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۰۵۶  تومان
  شناسه کالا: 38431
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۹۹۷  تومان
  شناسه کالا: 38466
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۲۳۲  تومان
  شناسه کالا: 38488
 • کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۹,۱۷۳  تومان
  شناسه کالا: 38697
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۱۷۳  تومان
  شناسه کالا: 79239
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۰۵۴  تومان
  شناسه کالا: 38496
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۴۰۷  تومان
  شناسه کالا: 38433
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۴۰۷  تومان
  شناسه کالا: 38523
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۸۱۸  تومان
  شناسه کالا: 38470
 • کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند نور زنجان (یک متر)

  کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۳,۸۷۷  تومان
  شناسه کالا: 38498
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.5*4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.5*4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۵۸۲  تومان
  شناسه کالا: 38570
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۴۰۶  تومان
  شناسه کالا: 38527
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۶,۵۸۲  تومان
  شناسه کالا: 79254
 • یک متر کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت 100 متری )

  یک متر کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت 100 متری )

  ۱۶,۶۹۹  تومان
  شناسه کالا: 38703