گروه محصولات
105 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۰۹۰  تومان
  شناسه کالا: 38418
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۷۸۶  تومان
  شناسه کالا: 38426
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۵۸۲  تومان
  شناسه کالا: 38429
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۵۷۷  تومان
  شناسه کالا: 38431
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۶۷۲  تومان
  شناسه کالا: 38488
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۸۷۱  تومان
  شناسه کالا: 79239
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۴۶۳  تومان
  شناسه کالا: 38433
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۶۶۲  تومان
  شناسه کالا: 38496
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۸۶۱  تومان
  شناسه کالا: 38523
 • کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۹,۳۵۳  تومان
  شناسه کالا: 38498
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.5*4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.5*4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 38570
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۲۴۹  تومان
  شناسه کالا: 38527
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۰,۶۴۷  تومان
  شناسه کالا: 79254
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 38435
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند نور زنجان (یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند نور زنجان (یک متر )

  ۱۲,۱۳۹  تومان
  شناسه کالا: 38535
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۲,۷۳۶  تومان
  شناسه کالا: 38499
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۱۳۴  تومان
  شناسه کالا: 38566
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.5*5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.5*5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۳,۱۳۴  تومان
  شناسه کالا: 38588
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۳۲۳  تومان
  شناسه کالا: 79266
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۵,۴۲۳  تومان
  شناسه کالا: 38679