216 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D95F7

  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D95F7

  تماس بگیرید
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپر B10 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپر B10 schneider

  تماس بگیرید
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 20 آمپر، 6 کیلو آمپر B20 schneider

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 20 آمپر، 6 کیلو آمپر B20 schneider

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D32Q7

  کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D32Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 265 آمپر اشنایدر 147 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F265M7

  کنتاکتور 265 آمپر اشنایدر 147 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F265M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 330 آمپر اشنایدر 160 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F330M7

  کنتاکتور 330 آمپر اشنایدر 160 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F330M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 500 آمپر اشنایدر 250 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F500M7

  کنتاکتور 500 آمپر اشنایدر 250 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F500M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 630 آمپر اشنایدر 335 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F630M7

  کنتاکتور 630 آمپر اشنایدر 335 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F630M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 800 آمپر اشنایدر 450 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F800MW

  کنتاکتور 800 آمپر اشنایدر 450 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F800MW

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 48VAC ، مدل LC1D150E7

  کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 48VAC ، مدل LC1D150E7

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD4365 تنظیمات 80 :104

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD4365 تنظیمات 80 :104

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD380 تنظیمات 62 :80

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD380 تنظیمات 62 :80

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D09BD

  کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 24VDC ، مدل LC1D09BD

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD4367 تنظیمات 95 : 120

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD4367 تنظیمات 95 : 120

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD4369 تنظیمات 110 :140

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD4369 تنظیمات 110 :140

  تماس بگیرید
 • کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV2ME01 0.1:0.16

  کلید حرارتی (محافظ موتور) MPCB برند schneider مدل GV2ME01 0.1:0.16

  تماس بگیرید