'گروه محصولات
254 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 25 آمپر، 6 کیلو آمپر C25 schneider
  1

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 25 آمپر، 6 کیلو آمپر C25 schneider

  ۱۲۲,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22313
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپر C10 schneider
  1

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپر C10 schneider

  ۱۲۲,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25431
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 20 آمپر، 6 کیلو آمپر C20 schneider
  1

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 20 آمپر، 6 کیلو آمپر C20 schneider

  ۱۲۲,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29755
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 6 آمپر، 6 کیلو آمپر C6 schneider
  1

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 6 آمپر، 6 کیلو آمپر C6 schneider

  ۱۳۳,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 23537
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 6 آمپر، 6 کیلو آمپر B6 schneider
  1

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 6 آمپر، 6 کیلو آمپر B6 schneider

  ۱۳۶,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 29433
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 16 آمپر، 6 کیلو آمپر C16 schneider
  1

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 16 آمپر، 6 کیلو آمپر C16 schneider

  ۱۴۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22315
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 32 آمپر، 6 کیلو آمپر C32 schneider
  1

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 32 آمپر، 6 کیلو آمپر C32 schneider

  ۱۵۵,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 23961
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 40 آمپر، 6 کیلو آمپر C40 schneider
  1

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 40 آمپر، 6 کیلو آمپر C40 schneider

  ۱۷۳,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24913
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 50 آمپر، 6 کیلو آمپر C50 schneider
  1

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 50 آمپر، 6 کیلو آمپر C50 schneider

  ۱۹۹,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24914
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 63 آمپر، 6 کیلو آمپر C63 schneider
  1

  کلید مینیاتوری اشنایدر،تک پل، 63 آمپر، 6 کیلو آمپر C63 schneider

  ۲۱۴,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24915
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپرC10 schneider
  2

  کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 10 آمپر، 6 کیلو آمپرC10 schneider

  ۴۴۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24716
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 16 آمپر، 6 کیلو آمپرC16 schneider
  2

  کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 16 آمپر، 6 کیلو آمپرC16 schneider

  ۴۴۷,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22307
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 25 آمپر، 6 کیلو آمپرC25 schneider
  2

  کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 25 آمپر، 6 کیلو آمپرC25 schneider

  ۴۵۵,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22316
 • کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7
  2

  کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7

  ۵۳۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19092
 • کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 32 آمپر، 6 کیلو آمپرC32 schneider
  2

  کلید مینیاتوری اشنایدر،3 پل، 32 آمپر، 6 کیلو آمپرC32 schneider

  ۵۶۲,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22317
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD06 تنظیمات 1 :1.6
  2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD06 تنظیمات 1 :1.6

  ۵۸۳,۲۷۵  تومان
  شناسه کالا: 24469
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD07 تنظیمات 1.6 :2.5
  2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD07 تنظیمات 1.6 :2.5

  ۵۸۳,۲۷۵  تومان
  شناسه کالا: 24470
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD08 تنظیمات 2.5 :4
  2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD08 تنظیمات 2.5 :4

  ۵۸۳,۲۷۵  تومان
  شناسه کالا: 24471
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD10 تنظیمات 4 :6
  2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD10 تنظیمات 4 :6

  ۵۸۳,۲۷۵  تومان
  شناسه کالا: 24472
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD16 تنظیمات 9 :13
  2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) اشنایدر مدل LRD16 تنظیمات 9 :13

  ۵۸۳,۲۷۵  تومان
  شناسه کالا: 24476