گروه محصولات
8 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  کابل مخابراتی (هوایی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۶,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38697
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) دو زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79239
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۱,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79254
 • کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  کابل مخابراتی (هوایی) چهار زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۱۱,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38703
 • کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  کابل مخابراتی (هوایی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۱۶,۰۸۹  تومان
  شناسه کالا: 38707
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) شش زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۶,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79266
 • یک متر کابل مخابراتی (زمینی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی (زمینی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79270
 • یک متر کابل مخابراتی (هوایی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل مخابراتی (هوایی) ده زوج 0.6 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۷,۰۱۰  تومان
  شناسه کالا: 38709