35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،440 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،440 ولت

  ۷۴۴,۵۱۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5023
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۹۵۶,۹۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5024
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۷۰۰,۶۷۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5026
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۲,۱۲۵,۶۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5027
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۲۶۷,۵۶۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5028
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  ۲,۳۰۲,۴۲۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5029
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۴۸۰,۰۴۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5033
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  ۳,۰۲۸,۶۷۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 4996
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۳,۰۴۶,۱۰۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5030
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  ۳,۲۸۶,۸۰۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5015
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 25کیلووار 400 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 25کیلووار 400 ولت

  ۳,۳۶۴,۸۲۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25826
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  ۳,۵۱۰,۰۷۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5016
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  13

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۳,۶۸۶,۰۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5017
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )
  13

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )

  ۳,۸۹۶,۰۲۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5031
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت
  14

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  ۴,۰۴۰,۴۴۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5019
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  15

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۴,۴۴۰,۵۰۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5020
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  18

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۵,۲۴۲,۲۸۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5018
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  20

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۵,۸۶۲,۲۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5022
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس (ساخت اپکاس آلمان) 46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت)
  53

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس (ساخت اپکاس آلمان) 46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت)

  ۱۵,۸۴۵,۵۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5021
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت(11.5 کیلووار در 440 ولت) ساخت اپکاس آلمان

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت(11.5 کیلووار در 440 ولت) ساخت اپکاس آلمان

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 25828