35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،440 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،440 ولت

  ۷۹۲,۹۹۷  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۹۴۴,۱۴۰  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۲۸۱,۵۲۰  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۱,۷۴۱,۸۲۰  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۱,۷۸۷,۱۵۳  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  ۱,۸۳۰,۷۴۲  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۱,۹۴۰,۵۸۷  تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۱۹۰,۷۸۸  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۲,۲۸۲,۳۲۵  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۳۷۵,۶۰۶  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 25کیلووار 400 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 25کیلووار 400 ولت

  ۲,۵۲۱,۱۹۴  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  ۲,۵۲۷,۲۹۶  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۶۴۹,۳۴۵  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  ۲,۸۹۴,۳۱۶  تومان
  %19
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 1.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14
  11

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 1.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14

  ۳,۰۲۷,۲۰۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۱۷۰,۶۷۱  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت

  ۳,۴۱۵,۶۴۲  تومان
  %19
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  13

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۳,۷۲۲,۵۰۹  تومان
  %19
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 3 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3014-1BB14
  13

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 3 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3014-1BB14

  ۳,۸۷۲,۰۰۰  تومان