35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،440 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،440 ولت

  ۱,۰۹۲,۷۰۸  تومان
  شناسه کالا: 5023
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۶۰۳,۲۴۸  تومان
  شناسه کالا: 5024
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۱۷۶,۲۷۲  تومان
  شناسه کالا: 5026
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۹۲۹,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4996
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۲,۹۵۸,۰۸۴  تومان
  شناسه کالا: 5027
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۳,۰۳۵,۸۰۸  تومان
  شناسه کالا: 5028
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  ۳,۱۲۴,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 5029
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  ۳,۱۷۶,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 5015
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۳۶۹,۵۶۴  تومان
  شناسه کالا: 5033
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  ۳,۳۷۹,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 5016
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۳,۵۴۲,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 5017
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  13

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۳,۸۷۵,۵۳۲  تومان
  شناسه کالا: 5030
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 25کیلووار 400 ولت
  15

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 25کیلووار 400 ولت

  ۴,۲۸۰,۹۱۶  تومان
  شناسه کالا: 25826
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت
  17

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  ۴,۹۱۴,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 5019
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  17

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۴,۹۷۷,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 5018
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )
  17

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )

  ۵,۰۵۲,۰۶۰  تومان
  شناسه کالا: 5031
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  18

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۵,۳۸۴,۲۹۲  تومان
  شناسه کالا: 5020
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت(11.5 کیلووار در 440 ولت) ساخت اپکاس آلمان
  20

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت(11.5 کیلووار در 440 ولت) ساخت اپکاس آلمان

  ۵,۸۰۰,۳۴۴  تومان
  شناسه کالا: 25828
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت (17.4 کیلووار در 440 ولت) ساخت اپکاس آلمان
  24

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت (17.4 کیلووار در 440 ولت) ساخت اپکاس آلمان

  ۷,۰۰۴,۳۰۴  تومان
  شناسه کالا: 25829
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  24

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۷,۰۴۸,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 5022