35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 30

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۸,۷۹۳,۰۲۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5022
 • 20

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )

  ۵,۸۴۴,۰۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5031
 • 12

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  ۳,۴۵۳,۶۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5029
 • 21

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 25کیلووار 400 ولت

  ۶,۰۵۶,۵۱۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25826
 • 16

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۴,۵۶۹,۱۵۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5030
 • 12

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۳,۴۰۰,۵۱۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5028
 • 80

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس (ساخت اپکاس آلمان) 46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت)

  ۲۳,۷۶۷,۸۸۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5021
 • 19

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۵,۵۲۸,۶۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5017
 • 5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۴۳۵,۰۷۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5024
 • 11

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۳,۱۸۸,۰۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5027
 • 18

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  ۵,۲۶۵,۵۲۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5016
 • 27

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۷,۸۶۳,۴۲۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5018
 • 23

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۶,۶۶۰,۷۵۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5020
 • 21

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  ۶,۰۵۹,۸۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5019
 • 30

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت (17.4 کیلووار در 440 ولت) ساخت اپکاس آلمان

  ۸,۷۳۷,۴۱۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25829
 • 9

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۵۵۰,۵۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5026
 • 4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،440 ولت

  ۱,۱۱۶,۳۵۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5023
 • 17

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  ۴,۹۳۰,۲۰۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5015
 • 13

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۷۱۹,۲۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 5033
 • 16

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  ۴,۵۴۲,۵۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 4996