35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت
  2

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۷۸۳,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۱۱۴,۰۰۰ تومان
  %20
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۱,۳۳۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  ۱,۵۳۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۱,۶۹۶,۰۰۰ تومان
  %20
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۶۹۶,۰۰۰ تومان
  %20
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  ۱,۸۳۸,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۱,۹۴۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  ۱,۹۵۴,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۰۴۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  ۲,۲۳۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۴۵۱,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )

  ۲,۵۳۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 1.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14
  9

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 1.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14

  ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت

  ۲,۶۳۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 3 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3014-1BB14
  10

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 3 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3014-1BB14

  ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۲,۸۷۷,۰۰۰ تومان
  %21
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 4 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3016-1BB14
  11

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 4 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3016-1BB14

  ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت

  ۳,۱۱۴,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۲۰۸,۰۰۰ تومان
  %20
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 5.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14
  12

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 5.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14

  ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 7.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14
  14

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 7.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14

  ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 11 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3026-1BB14
  16

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 11 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3026-1BB14

  ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3027-1BB14
  18

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3027-1BB14

  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان