35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت
  2

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۷۳۸,۵۰۰ تومان ۵۸۶,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۰۰۴,۸۰۰ تومان ۷۹۸,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۴۲۹,۲۰۰ تومان ۱,۱۳۵,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۱,۶۸۱,۶۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۱,۷۱۸,۸۰۰ تومان ۱,۳۶۵,۹۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  ۱,۹۷۵,۵۰۰ تومان ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۸,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۱۷۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۹,۵۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۳۵۷,۴۰۰ تومان ۱,۸۷۳,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۲,۵۰۰,۷۰۰ تومان ۱,۹۸۷,۳۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  ۲,۵۰۸,۱۰۰ تومان ۱,۹۹۳,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۶۲۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۹,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  ۲,۸۷۲,۰۰۰ تومان ۲,۲۸۲,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۱۴۴,۶۰۰ تومان ۲,۴۹۹,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )

  ۳,۲۵۷,۱۰۰ تومان ۲,۵۸۸,۹۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت

  ۳,۳۸۷,۵۰۰ تومان ۲,۶۹۲,۶۰۰ تومان
  %21
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 1.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14
  10

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 1.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14

  ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۳,۶۹۱,۰۰۰ تومان ۲,۹۳۳,۷۰۰ تومان
  %21
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 3 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3014-1BB14
  11

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 3 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3014-1BB14

  ۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت

  ۳,۹۹۴,۴۰۰ تومان ۳,۱۷۴,۸۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۴,۱۱۵,۳۰۰ تومان ۳,۲۷۰,۹۰۰ تومان
  %21
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 4 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3016-1BB14
  11

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 4 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3016-1BB14

  ۳,۲۹۶,۰۰۰ تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 5.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14
  13

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 5.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14

  ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 7.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14
  15

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 7.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14

  ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 11 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3026-1BB14
  18

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 11 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3026-1BB14

  ۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3027-1BB14
  20

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3027-1BB14

  ۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان