گروه محصولات
33 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P36 تنظیمات 0.36 : 0.25
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P36 تنظیمات 0.36 : 0.25

  ۲۷۷,۷۹۹  تومان
  شناسه کالا: 50505
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P5 تنظیمات 0.5 : 0.35
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P5 تنظیمات 0.5 : 0.35

  ۲۷۷,۷۹۹  تومان
  شناسه کالا: 50506
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P7 تنظیمات 0.7 : 0.5
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P7 تنظیمات 0.7 : 0.5

  ۲۷۷,۷۹۹  تومان
  شناسه کالا: 50507
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P9 تنظیمات 0.9 : 0.63
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P9 تنظیمات 0.9 : 0.63

  ۲۷۷,۷۹۹  تومان
  شناسه کالا: 50509
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR6181P2 تنظیمات 1.2 : 0.9
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR6181P2 تنظیمات 1.2 : 0.9

  ۲۷۷,۷۹۹  تومان
  شناسه کالا: 50511
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR6187 تنظیمات 7 : 5
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR6187 تنظیمات 7 : 5

  ۲۷۷,۷۹۹  تومان
  شناسه کالا: 50514
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s25P4 سری 3 تنظیمات 0.4 : 0.25
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s25P4 سری 3 تنظیمات 0.4 : 0.25

  ۲۷۸,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 50701
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s25P63 سری 3 تنظیمات 0.63 : 0.4
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s25P63 سری 3 تنظیمات 0.63 : 0.4

  ۲۷۸,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 50710
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s251 سری 3 تنظیمات 1 : 0.63
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s251 سری 3 تنظیمات 1 : 0.63

  ۲۷۸,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 50712
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s254 سری 3 تنظیمات 4 : 2.5
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s254 سری 3 تنظیمات 4 : 2.5

  ۲۷۸,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 50734
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s256  سری 3 تنظیمات 6 : 4
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s256 سری 3 تنظیمات 6 : 4

  ۲۷۸,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 50740
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s258  سری 3 تنظیمات 8 : 5.5
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s258 سری 3 تنظیمات 8 : 5.5

  ۲۷۸,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 50746
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P18 تنظیمات 0.18 : 0.12
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P18 تنظیمات 0.18 : 0.12

  ۲۸۹,۱۸۷  تومان
  شناسه کالا: 50445
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P25 تنظیمات 0.25 : 0.18
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR618P25 تنظیمات 0.25 : 0.18

  ۲۸۹,۱۸۷  تومان
  شناسه کالا: 50498
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s25P16 سری‌3 تنظیمات 0.16 : 0.1
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s25P16 سری‌3 تنظیمات 0.16 : 0.1

  ۲۸۹,۸۱۴  تومان
  شناسه کالا: 50552
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s25P25 سری 3 تنظیمات 0.25 : 0.16
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s25P25 سری 3 تنظیمات 0.25 : 0.16

  ۲۸۹,۸۱۴  تومان
  شناسه کالا: 50581
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s251P6 سری 3 تنظیمات 1.6 : 1
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s251P6 سری 3 تنظیمات 1.6 : 1

  ۲۸۹,۸۱۴  تومان
  شناسه کالا: 50719
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s252P5 سری 3 تنظیمات 2.5 : 1.6
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s252P5 سری 3 تنظیمات 2.5 : 1.6

  ۲۸۹,۸۱۴  تومان
  شناسه کالا: 50731
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR63212 تنظیمات 9 : 12
  2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR63212 تنظیمات 9 : 12

  ۳۵۷,۰۹۶  تومان
  شناسه کالا: 50515
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s2510 سری 3 تنظیمات 10 : 7
  2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) هیمل مدل HDR3s2510 سری 3 تنظیمات 10 : 7

  ۳۵۷,۹۳۱  تومان
  شناسه کالا: 50749