38 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • ترمینال کوچک جهت خازن فشار ضعیف سه فاز فراکو (فراکوه)

  ترمینال کوچک جهت خازن فشار ضعیف سه فاز فراکو (فراکوه)

  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
 • ترمینال بزرگ جهت خازن فشار ضعیف سه فاز فراکو (فراکوه)

  ترمینال بزرگ جهت خازن فشار ضعیف سه فاز فراکو (فراکوه)

  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  ۱,۱۸۳,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB

  ۱,۲۲۱,۰۰۰ تومان
 • خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB

  خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB

  ۱,۲۸۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 3.6 کیلووار در 480 ولت ( 2.5 در 400) LKT3.6-480DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 3.6 کیلووار در 480 ولت ( 2.5 در 400) LKT3.6-480DL

  ۱,۴۶۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 7.2 کیلووار در 480 ولت ( 5 در 400) LKT7.2-480DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 7.2 کیلووار در 480 ولت ( 5 در 400) LKT7.2-480DL

  ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) LKT9.1-440DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) LKT9.1-440DL

  ۱,۷۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) LKT12.5-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) LKT12.5-440DP

  ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB

  ۱,۶۷۳,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB

  ۱,۶۸۴,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DP

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DP

  ۱,۹۹۴,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DP

  ۲,۱۶۳,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP

  ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان ۲,۰۸۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 20کیلووار LKT20-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 20کیلووار LKT20-400DB

  ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15.5 کیلووار در 480 ولت LKT15.5-480DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15.5 کیلووار در 480 ولت LKT15.5-480DP

  ۲,۵۱۹,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL

  ۲,۵۸۴,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 18 کیلووار در 480 ولت ( 12.5 در 400) LKT18-480DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 18 کیلووار در 480 ولت ( 12.5 در 400) LKT18-480DP

  ۲,۶۱۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP

  ۳,۰۵۶,۵۰۰ تومان ۲,۷۱۸,۵۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP

  ۳,۲۸۴,۰۰۰ تومان ۲,۹۲۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB

  ۳,۰۶۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 30کیلووار LKT30-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 30کیلووار LKT30-400DB

  ۳,۳۴۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) LKT30-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) LKT30-440DP

  ۳,۷۶۱,۰۰۰ تومان ۳,۳۸۱,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  ۷,۰۳۸,۰۰۰ تومان ۶,۳۱۴,۰۰۰ تومان
  %10
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۸,۱۰۸,۰۰۰ تومان ۷,۲۱۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  ۸,۷۶۳,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۱,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار ، 400 ولت مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار ، 400 ولت مکعبی

  ۹,۴۸۸,۰۰۰ تومان