گروه محصولات
464 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱,۹۷۴  تومان
  شناسه کالا: 80036
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۰۹۰  تومان
  شناسه کالا: 38418
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۰۹۲  تومان
  شناسه کالا: 29456
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29502
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۴۳۹  تومان
  شناسه کالا: 80058
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۷۷۷  تومان
  شناسه کالا: 29507
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۷۸۶  تومان
  شناسه کالا: 38426
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۸۰۲  تومان
  شناسه کالا: 29460
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۱۰۲  تومان
  شناسه کالا: 80061
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۳۳۳  تومان
  شناسه کالا: 28796
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۵۸۲  تومان
  شناسه کالا: 38429
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۶۲۱  تومان
  شناسه کالا: 29461
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۶۲۸  تومان
  شناسه کالا: 29509
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴,۵۱۲  تومان
  شناسه کالا: 80062
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۵۷۷  تومان
  شناسه کالا: 38431
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۷۷۶  تومان
  شناسه کالا: 28802
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۸۸۹  تومان
  شناسه کالا: 29462
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۸۹۴  تومان
  شناسه کالا: 29479
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۹۱۳  تومان
  شناسه کالا: 29510
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۰۴۸  تومان
  شناسه کالا: 29619