گروه محصولات
683 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱,۷۹۸  تومان
  شناسه کالا: 96038
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۰۱۵  تومان
  شناسه کالا: 80036
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۳۹۴  تومان
  شناسه کالا: 96126
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۴۶۴  تومان
  شناسه کالا: 80058
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۸۲۲  تومان
  شناسه کالا: 38453
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۰۵۴  تومان
  شناسه کالا: 29456
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۱۱۶  تومان
  شناسه کالا: 96127
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۱۳۳  تومان
  شناسه کالا: 80061
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۱۷۵  تومان
  شناسه کالا: 38418
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۰۹۰  تومان
  شناسه کالا: 29460
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۳۵۱  تومان
  شناسه کالا: 38426
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۳۵۱  تومان
  شناسه کالا: 38463
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۵۳۶  تومان
  شناسه کالا: 96128
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴,۵۵۷  تومان
  شناسه کالا: 80062
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۲۸۴  تومان
  شناسه کالا: 29461
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۲۹۲  تومان
  شناسه کالا: 38464
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۵۲۷  تومان
  شناسه کالا: 38429
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۵۴۷  تومان
  شناسه کالا: 28796
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۷۹۶  تومان
  شناسه کالا: 96684
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز ( پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز ( پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۶۴۶  تومان
  شناسه کالا: 69452