223 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سیم افشان سطح مقطع 0.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱۷۶,۷۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 0.75 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.75 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲۳۵,۷۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲۳۶,۳۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۳۰۵,۱۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۳۳۵,۵۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۴۱۱,۲۰۰ تومان
 • سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۴۱۱,۶۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۴۱۳,۲۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  2

  کابل افشان سطح مقطع 0.5 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۴۲۴,۵۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۴۷۸,۵۰۰ تومان
 • کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۵۱۷,۵۰۰ تومان
 • کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد ( صد متر )
  3

  کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند خراسان افشارنژاد ( صد متر )

  ۶۱۶,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  3

  سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۶۱۶,۸۰۰ تومان
 • سیم افشان ارت سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  3

  سیم افشان ارت سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۶۱۷,۴۰۰ تومان
 • سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  3

  سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۶۱۹,۸۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.5 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۶۵۲,۵۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  3

  کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  3

  سیم افشان سطح مقطع 2.5 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۷۸۱,۰۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.5 در چهار رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۸۳۶,۲۰۰ تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)
  3

  کابل افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند البرز الکتریک نور (صد متر)

  ۸۷۷,۵۰۰ تومان
 • کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  4

  کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۹۲۲,۵۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  4

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1 در دو رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۹۴۶,۰۰۰ تومان
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )
  4

  کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75 در سه رشته برند افشار نژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
 • کابل قدرت زمینی نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  4

  کابل قدرت زمینی نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان