29 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 10:57 - 1399/07/01
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  ۶۹۵,۱۰۰ تومان ۶۰۶,۶۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  ۷۲۴,۲۰۰ تومان ۶۳۱,۹۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  ۱,۰۰۳,۰۰۰ تومان ۸۷۴,۹۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  ۱,۱۸۲,۲۰۰ تومان ۱,۰۳۱,۷۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400)مدل POLB44100HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400)مدل POLB44100HD

  ۱,۳۵۶,۳۰۰ تومان ۱,۱۸۳,۴۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) مدل POLB44125HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) مدل POLB44125HD

  ۱,۵۶۴,۸۰۰ تومان ۱,۳۶۵,۴۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل POLB44150HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل POLB44150HD

  ۱,۵۹۹,۶۰۰ تومان ۱,۳۹۵,۸۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مدل POLB44182HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مدل POLB44182HD

  ۱,۸۷۸,۱۰۰ تومان ۱,۶۳۸,۸۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD

  ۲,۲۲۶,۲۰۰ تومان ۱,۹۴۲,۴۰۰ تومان
  %13
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند LIFASA مدل KML60

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند LIFASA مدل KML60

  ۲,۲۹۵,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۲,۹۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD

  ۲,۷۱۳,۳۰۰ تومان ۲,۳۶۷,۴۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 36.4 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مدل POLB44364HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 36.4 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مدل POLB44364HD

  ۳,۱۳۰,۷۰۰ تومان ۲,۷۳۱,۷۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل مکعبی FML4415

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل مکعبی FML4415

  ۳,۲۰۰,۴۰۰ تومان ۲,۷۹۲,۴۰۰ تومان
  %13
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  ۴,۸۷۰,۹۰۰ تومان ۴,۲۷۱,۱۰۰ تومان
  %12
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مدل POLB44500HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مدل POLB44500HD

  ۴,۹۷۴,۶۰۰ تومان ۴,۳۴۰,۷۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل مکعبی FML4430

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل مکعبی FML4430

  ۵,۰۷۹,۱۰۰ تومان ۴,۴۳۱,۹۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار ، 400 ولت مدل POLB40500HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار ، 400 ولت مدل POLB40500HD

  ۵,۴۲۷,۴۰۰ تومان ۴,۷۳۵,۶۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مدل FML4460

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مدل FML4460

  ۷,۳۴۰,۹۰۰ تومان ۶,۴۰۵,۲۰۰ تومان
  %13
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۷,۵۱۴,۷۰۰ تومان ۶,۵۵۷,۲۰۰ تومان
  %13
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400

  ۸,۱۰۶,۷۰۰ تومان ۷,۰۷۳,۴۰۰ تومان
  %13
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  ۸,۵۲۷,۷۰۰ تومان ۷,۴۴۰,۹۰۰ تومان
  %13
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  ۱۰,۰۵۴,۸۰۰ تومان ۸,۷۷۳,۳۰۰ تومان
  %13
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL12400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL12400

  ۱۰,۳۳۳,۳۰۰ تومان ۹,۰۱۶,۳۰۰ تومان
  %13
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER12

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER12

  ۱۰,۶۸۱,۳۰۰ تومان ۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  %13
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  ۱۳,۱۸۶,۳۰۰ تومان ۱۱,۵۰۵,۸۰۰ تومان
  %13
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514

  ۱۵,۱۰۰,۲۰۰ تومان ۱۳,۱۷۵,۶۰۰ تومان
  %13