گروه محصولات
35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  ۹۱۸,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4464
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  ۱,۰۰۹,۸۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4555
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  ۱,۴۲۲,۹۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4496
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400)مدل POLB44075H

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400)مدل POLB44075H

  ۱,۶۰۶,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 91900
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  ۱,۶۱۳,۵۲۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 4556
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400)مدل POLB44100HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400)مدل POLB44100HD

  ۱,۹۷۳,۷۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4502
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) مدل POLB44125HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) مدل POLB44125HD

  ۲,۰۶۵,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4503
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل POLB44150HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل POLB44150HD

  ۲,۲۴۹,۱۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4504
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مدل POLB44182HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مدل POLB44182HD

  ۲,۵۷۰,۴۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4505
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 20 کیلووار در 440 ولت مدل POLB44200H

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 20 کیلووار در 440 ولت مدل POLB44200H

  ۲,۶۶۲,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 91925
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD

  ۳,۰۲۹,۴۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4506
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD

  ۳,۹۰۱,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4507
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 36.4 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مدل POLB44364HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 36.4 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مدل POLB44364HD

  ۴,۱۷۶,۹۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4508
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل مکعبی FML4415

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل مکعبی FML4415

  ۵,۴۱۶,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4497
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مدل POLB44500HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مدل POLB44500HD

  ۷,۱۶۰,۴۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4509
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل مکعبی FML4430

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل مکعبی FML4430

  ۷,۳۴۴,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4498
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار ، 400 ولت مدل POLB40500HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار ، 400 ولت مدل POLB40500HD

  ۷,۷۰۹,۰۴۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 4510
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۹,۹۶۰,۳۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4545
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مدل مکعبی FML4460

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مدل مکعبی FML4460

  ۱۰,۷۴۰,۶۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4499
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40257

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40257

  ۱۱,۴۷۵,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4546