36 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 1.6-1 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 1.6-1 آمپر

  ۲۷۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55926
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 2.5-1.6 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 2.5-1.6 آمپر

  ۲۷۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55938
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 6-4 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 6-4 آمپر

  ۲۷۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55941
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 8-5.5 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 8-5.5 آمپر

  ۲۷۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55944
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 10-7 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 10-7 آمپر

  ۲۷۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55953
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 13-9 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 13-9 آمپر

  ۲۷۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55954
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 18-12 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 18-12 آمپر

  ۲۷۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55961
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 25-17 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 25-17 آمپر

  ۲۷۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55978
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات4-2.5 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات4-2.5 آمپر

  ۲۷۳,۵۴۰  تومان
  شناسه کالا: 67468
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 1.6-1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 1.6-1

  ۳۲۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55754
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 2.5-1.6 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 2.5-1.6 آمپر

  ۳۲۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55785
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 4-2.5 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 4-2.5 آمپر

  ۳۲۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55794
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات6-4 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات6-4 آمپر

  ۳۲۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55797
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 8-5.5 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 8-5.5 آمپر

  ۳۲۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55799
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 10-7 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 10-7 آمپر

  ۳۲۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55800
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 13-9 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 13-9 آمپر

  ۳۸۳,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55801
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 18-12 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 18-12 آمپر

  ۳۸۳,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55803
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 25-17 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 25-17 آمپر

  ۳۸۳,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55811
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-38 تنظیمات32-23 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-38 تنظیمات32-23 آمپر

  ۴۱۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55988
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-36 تنظیمات 32-23 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-36 تنظیمات 32-23 آمپر

  ۵۷۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 55813