36 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات4-2.5 آمپر

  ۳۱۳,۷۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 67468
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 1.6-1 آمپر

  ۳۱۳,۷۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55926
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 8-5.5 آمپر

  ۳۱۳,۷۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55944
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 25-17 آمپر

  ۳۱۳,۷۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55978
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 13-9 آمپر

  ۳۱۳,۷۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55954
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات6-4 آمپر

  ۳۷۸,۱۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55797
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 2.5-1.6 آمپر

  ۳۱۳,۷۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55938
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 13-9 آمپر

  ۴۴۱,۱۴۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55801
 • بیمتال NXR-38
  2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-38 تنظیمات32-23 آمپر

  ۴۷۶,۱۰۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55988
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 6-4 آمپر

  ۳۱۳,۷۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55941
 • بیمتال چینت سری NXR-100
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-100 تنظیمات50-37 آمپر

  ۶۹۸,۷۴۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 56019
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 18-12 آمپر

  ۳۱۳,۷۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55961
 • 2

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 10-7 آمپر

  ۳۱۳,۷۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55953
 • بیمتال NR2-200
  13

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-200 تنظیمات 200-125 آمپر

  ۳,۶۸۴,۶۰۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55898
 • بیمتال NR2-200
  12

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-200 تنظیمات 125-80 آمپر

  ۳,۳۸۵,۶۰۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55884
 • بیمتال nr2-93
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 80-63 آمپر

  ۸۰۵,۹۲۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 55877
 • بیمتال چینت سری NXR-100
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-100 تنظیمات65-48 آمپر

  ۶۹۸,۷۴۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 56021
 • بیمتال چینت سری NXR-100
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-100 تنظیمات40-30 آمپر

  ۶۹۸,۷۴۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 56004
 • بیمتال چینت سری NXR-100
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-100 تنظیمات93-80 آمپر

  ۶۹۸,۷۴۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 56025
 • بیمتال چینت سری NXR-100
  3

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-100 تنظیمات 80-63 آمپر

  ۶۹۸,۷۴۰  تومان
  %8
  شناسه کالا: 56024