گروه محصولات
35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 1.6-1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 1.6-1

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 2.5-1.6 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 2.5-1.6 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 4-2.5 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 4-2.5 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات6-4 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات6-4 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 8-5.5 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 8-5.5 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 10-7 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 10-7 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 13-9 آمپر (کپی)

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 13-9 آمپر (کپی)

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 18-12 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 18-12 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 25-17 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-25 تنظیمات 25-17 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-36 تنظیمات 32-23 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-36 تنظیمات 32-23 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 32-23 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 32-23 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 40-30 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 40-30 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 50-37 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 50-37 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 65-48 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 65-48 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 70-55 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 70-55 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 80-63 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 80-63 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 93-80 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-93 تنظیمات 93-80 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-200 تنظیمات 125-80 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-200 تنظیمات 125-80 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-200 تنظیمات 200-125 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NR2-200 تنظیمات 200-125 آمپر

  تماس بگیرید
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 1.6-1 آمپر

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 1.6-1 آمپر

  تماس بگیرید