16 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 0.75 کیلووات 6SL3210-5BE17-5UV0
  18

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 0.75 کیلووات 6SL3210-5BE17-5UV0

  ۵,۳۳۶,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 1.5 کیلووات 6SL3210-5BE21-5UV0
  22

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 1.5 کیلووات 6SL3210-5BE21-5UV0

  ۶,۵۵۴,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 2.2 کیلووات 6SL3210-5BE22-2UV0
  26

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 2.2 کیلووات 6SL3210-5BE22-2UV0

  ۷,۵۶۹,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 3 کیلووات 6SL3210-5BE23-0UV0
  29

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 3 کیلووات 6SL3210-5BE23-0UV0

  ۸,۶۴۲,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 4 کیلووات 6SL3210-5BE24-0UV0
  36

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 4 کیلووات 6SL3210-5BE24-0UV0

  ۱۰,۶۷۲,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 5.5 کیلووات 6SL3210-5BE25-5UV0
  44

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 5.5 کیلووات 6SL3210-5BE25-5UV0

  ۱۳,۱۰۸,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 7.5 کیلووات 6SL3210-5BE27-5UV0
  50

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 7.5 کیلووات 6SL3210-5BE27-5UV0

  ۱۴,۹۶۴,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 11 کیلووات 6SL3210-5BE31-1UV0
  64

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 11 کیلووات 6SL3210-5BE31-1UV0

  ۱۹,۱۹۸,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 15 کیلووات 6SL3210-5BE31-5UV0
  79

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 15 کیلووات 6SL3210-5BE31-5UV0

  ۲۳,۴۰۳,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 18.5 کیلووات 6SL3210-5BE31-8UV0
  93

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 18.5 کیلووات 6SL3210-5BE31-8UV0

  ۲۷,۸۶۹,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 22 کیلووات 6SL3210-5BE32-2UV0
  107

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 22 کیلووات 6SL3210-5BE32-2UV0

  ۳۱,۹۵۸,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 18.5 کیلووات دارای فیلتر 6SL3210_5BE31_8CV
  123

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 18.5 کیلووات دارای فیلتر 6SL3210_5BE31_8CV

  ۳۶,۷۷۲,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 30 کیلووات 6SL3210-1KE26-0UF1
  237

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 30 کیلووات 6SL3210-1KE26-0UF1

  ۷۱,۰۵۰,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 37 کیلووات 6SL3210-1KE27-0UF1
  282

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 37 کیلووات 6SL3210-1KE27-0UF1

  ۸۴,۳۹۰,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 30 کیلووات فیلتردار 6SL3210-1KE26-0AF1
  298

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 30 کیلووات فیلتردار 6SL3210-1KE26-0AF1

  ۸۹,۲۰۴,۰۰۰  تومان
 • درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 45 کیلووات 6SL3210-1KE28-4UF1
  341

  درایو (اینورتر) SIEMENS سه فاز توان 45 کیلووات 6SL3210-1KE28-4UF1

  ۱۰۲,۰۸۰,۰۰۰  تومان