71 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • ترموستات تابلویی استفاده در مسیر فن خنک کننده PKC-ETUH
  1

  ترموستات تابلویی استفاده در مسیر فن خنک کننده PKC-ETUH

  ۱۲۷,۰۰۰ تومان
 • ترموستات تابلویی استفاده در مسیر هیتر PKC-ETUH
  1

  ترموستات تابلویی استفاده در مسیر هیتر PKC-ETUH

  ۱۲۷,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، PKC

  ۳۴۴,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۳۴۴,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 10 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 10 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۳۵۳,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۳۶۲,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، PKC

  ۳۶۲,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۴۸۳,۰۰۰ تومان ۴۱۲,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۴۱۲,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 20 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 20 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۴۱۲,۵۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۴۴۲,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۵۲۷,۰۰۰ تومان ۴۴۲,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۴۲,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 40 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 40 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۴۷۱,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC
  2

  خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  ۶۰۵,۰۰۰ تومان ۵۱۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۵۲۳,۵۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۶۰۵,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۸۱۳,۰۰۰ تومان ۶۹۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۸۱۳,۰۰۰ تومان ۶۹۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۹۷۵,۰۰۰ تومان ۸۲۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹۲۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، 10 کیلووار در 440 ولت PKC
  4

  خازن سه فاز سیلندری، 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  ۱,۱۴۳,۰۰۰ تومان ۹۲۸,۰۰۰ تومان
  %19
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  ۱,۲۶۶,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۱,۰۰۰ تومان
  %19
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  ۱,۲۰۷,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR

  ۱,۳۱۱,۰۰۰ تومان ۱,۰۶۷,۰۰۰ تومان
  %19
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR
  4

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR

  ۱,۳۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR

  ۱,۴۷۳,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،15 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،15 KVAR

  ۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان
  %15