73 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • ترموستات تابلویی استفاده در مسیر فن خنک کننده PKC-THV02
  1

  ترموستات تابلویی استفاده در مسیر فن خنک کننده PKC-THV02

  ۱۲۱,۶۰۰  تومان
 • ترموستات تابلویی استفاده در مسیر هیتر PKC-THR01
  1

  ترموستات تابلویی استفاده در مسیر هیتر PKC-THR01

  ۱۲۱,۶۰۰  تومان
 • ترموستات ( دوبل ) تابلویی PKC THRV22
  1

  ترموستات ( دوبل ) تابلویی PKC THRV22

  ۲۴۳,۲۰۰  تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، PKC
  1

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۲۸۶,۰۰۰  تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، PKC
  1

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، PKC

  ۲۸۶,۰۰۰  تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۳۱۴,۰۰۰  تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، PKC

  ۳۱۴,۰۰۰  تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 10 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 10 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۳۲۰,۰۰۰  تومان
  %17
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۳۵۶,۰۰۰  تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۳۸۳,۵۰۰  تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 20 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 20 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۳۸۴,۰۰۰  تومان
  %14
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۴۲۱,۰۰۰  تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 40 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 40 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۴۴۸,۰۰۰  تومان
  %13
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۴۵۳,۵۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۴۵۴,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۴۵۴,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC
  2

  خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  ۵۲۵,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۵۲۵,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۷۴۰,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۷۴۰,۰۰۰  تومان