6 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 11:21 - 1399/08/05
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS

  ۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۱,۱۷۳,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۳,۶۲۲,۵۰۰ تومان ۳,۲۷۷,۵۰۰ تومان
  %10
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 400 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 400 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۵,۲۰۹,۵۰۰ تومان ۴,۶۵۷,۵۰۰ تومان
  %11
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 630 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 630 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۷,۶۲۴,۵۰۰ تومان ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 1250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 1250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۲۵,۳۲۳,۰۰۰ تومان ۲۱,۹۴۲,۰۰۰ تومان
  %13