40 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۱۸۴,۲۵۰تومان
  %27
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۱۸۸,۷۰۰تومان
  %27
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۴۴,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۴۷,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۵۳,۵۰۰تومان
  %27
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  1

  کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۰۰,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۲۷,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۲۸,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۷۷,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۰۷,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۴۴,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۴۷۸,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۱۶,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۵۰,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۷۰,۸۰۰تومان
  %29
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۰۱,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  3

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۷۶۰,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC
  3

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۸۲۸,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  4

  کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۹۶۴,۵۰۰تومان
  %27
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  4

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۹۷۳,۰۰۰تومان
  %29
 • کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  4

  کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۰۹۸,۰۰۰تومان
  %24
 • کنتاکتور 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  4

  کنتاکتور 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۱۲۴,۵۰۰تومان
  %27
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۴۵,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۵۵,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۹۵,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۳۶۶,۰۰۰تومان
 • کنتاکتور 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۲۲,۳۰۰تومان
  %30
 • کنتاکتور 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۵۶,۰۰۰تومان