40 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۳۰,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۳۶,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۲۷۵,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۲۷۷,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۱۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۴۲,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۷۱,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۷۳,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۲۸,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۶۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۰۵,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۴۳,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۸۷,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۲۵,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۸۴,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۷۳۹,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۸۶۵,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۹۴۳,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۲۱,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۶۷,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۳۳۳,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۱۸,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۲۰,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۲۹,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۷۴,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۵۵۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۶۵۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۸۷۷,۵۰۰ تومان