39 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • ترمینال کوچک جهت خازن فشار ضعیف سه فاز فراکو (فراکوه)

  ترمینال کوچک جهت خازن فشار ضعیف سه فاز فراکو (فراکوه)

  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • ترمینال بزرگ جهت خازن فشار ضعیف سه فاز فراکو (فراکوه)

  ترمینال بزرگ جهت خازن فشار ضعیف سه فاز فراکو (فراکوه)

  ۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  ۱,۰۲۹,۰۰۰ تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB

  ۱,۰۶۲,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB

  خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB

  ۱,۱۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۱۴,۰۰۰ تومان
  %9
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 3.6 کیلووار در 480 ولت ( 2.5 در 400) LKT3.6-480DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 3.6 کیلووار در 480 ولت ( 2.5 در 400) LKT3.6-480DL

  ۱,۲۷۲,۰۰۰ تومان ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 7.2 کیلووار در 480 ولت ( 5 در 400) LKT7.2-480DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 7.2 کیلووار در 480 ولت ( 5 در 400) LKT7.2-480DL

  ۱,۳۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB

  ۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۱,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB

  ۱,۴۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) LKT9.1-440DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) LKT9.1-440DL

  ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) LKT12.5-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) LKT12.5-440DP

  ۱,۵۷۸,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP

  ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۹,۰۰۰ تومان
  %23
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DP

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DP

  ۱,۷۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
  %8
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DP

  ۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 20کیلووار LKT20-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 20کیلووار LKT20-400DB

  ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15.5 کیلووار در 480 ولت LKT15.5-480DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15.5 کیلووار در 480 ولت LKT15.5-480DP

  ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL

  ۲,۲۴۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 18 کیلووار در 480 ولت ( 12.5 در 400) LKT18-480DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 18 کیلووار در 480 ولت ( 12.5 در 400) LKT18-480DP

  ۲,۲۷۱,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP

  ۲,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۲,۳۶۳,۵۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB

  ۲,۶۶۷,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP

  ۲,۸۵۶,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 30کیلووار LKT30-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 30کیلووار LKT30-400DB

  ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) LKT30-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) LKT30-440DP

  ۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 33.3 کیلووار در 480 ولت LKT33.3-480DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 33.3 کیلووار در 480 ولت LKT33.3-480DP

  ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  ۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  ۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  %10