8 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  ۵,۵۵۵,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  ۷,۴۱۸,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  ۷,۶۵۹,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  ۹,۲۱۲,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  ۹,۴۱۹,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50

  ۱۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
 • فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100

  فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100

  ۱۶,۶۹۸,۰۰۰ تومان
 • فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100

  فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100

  ۲۷,۷۳۸,۰۰۰ تومان