38 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 0.75کیلووات مدلVX2-0K7-M-00
  9

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 0.75کیلووات مدلVX2-0K7-M-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۲,۶۰۰,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 1.5کیلووات مدلVX2-1K5-M-00
  11

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 1.5کیلووات مدلVX2-1K5-M-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۳,۰۶۸,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX2-2K2-M-00
  15

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX2-2K2-M-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۴,۳۱۶,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 2.2کیلووات مدلEX-2K2-N-00
  17

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 2.2کیلووات مدلEX-2K2-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۵,۰۶۴,۸۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 4کیلووات مدلEX-4K0-N-00
  21

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 4کیلووات مدلEX-4K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۶,۱۶۷,۲۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX-2K2-N-00
  23

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX-2K2-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۶,۸۶۴,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 5.5کیلووات مدلEX-5K5-N-00
  26

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 5.5کیلووات مدلEX-5K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۷,۵۵۰,۴۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 7.5کیلووات مدلEX-7K5-N-00
  28

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 7.5کیلووات مدلEX-7K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۸,۱۱۲,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 4کیلووات مدلVX-4K0-N-00
  28

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 4کیلووات مدلVX-4K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۸,۳۲۰,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 5.5کیلووات مدلVX-5K5-N-00
  32

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 5.5کیلووات مدلVX-5K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۹,۵۶۸,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 11کیلووات مدلEX-11K0-N-00
  34

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 11کیلووات مدلEX-11K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۰,۰۸۸,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 7.5کیلووات مدلVX-7K5-N-00
  37

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 7.5کیلووات مدلVX-7K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۰,۹۲۰,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 15کیلووات مدلEX-15K0-N-00
  40

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 15کیلووات مدلEX-15K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۱,۹۶۰,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 11کیلووات مدلVX-11K0-N-00
  45

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 11کیلووات مدلVX-11K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۳,۳۱۲,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 15کیلووات مدلVX-15K0-N-00
  52

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 15کیلووات مدلVX-15K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۵,۶۰۰,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 18.5کیلووات مدلEX-18K5-N-00
  58

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 18.5کیلووات مدلEX-18K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۷,۱۶۰,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 22کیلووات مدلEX-22K0-N-00
  67

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 22کیلووات مدلEX-22K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۹,۹۶۸,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 18.5کیلووات مدلVX-18K5-N-00
  70

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 18.5کیلووات مدلVX-18K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۲۰,۸۰۰,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 22کیلووات مدلVX-22K0-N-00
  78

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 22کیلووات مدلVX-22K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۲۳,۲۹۶,۰۰۰  تومان
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 30کیلووات مدلEX-30K0-N-00
  79

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 30کیلووات مدلEX-30K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۲۳,۵۰۴,۰۰۰  تومان