14 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۷۷۴,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۰۵۶,۷۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۵۸۴,۲۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت

  ۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۱,۷۹۳,۶۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۱۰۴,۲۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  ۲,۴۵۹,۳۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۸۶۴,۹۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS

  ۴,۹۸۰,۴۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS

  ۵,۲۹۱,۶۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 25 کیلووار، 690 ولت EPCOS

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 25 کیلووار، 690 ولت EPCOS

  ۷,۷۶۶,۲۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس ،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت) EPCOS

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس ،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت) EPCOS

  ۸,۸۶۱,۶۰۰ تومان