22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  ۹۳۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۳۳۶,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت

  ۱,۵۷۲,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۱,۶۰۸,۰۰۰ تومان
  %20
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  ۱,۸۴۷,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۰۳۳,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۰۳۴,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۲۰۴,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  ۲,۳۳۸,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت

  ۲,۳۴۶,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۴۵۸,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS

  ۲,۶۳۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت

  ۲,۶۸۶,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۹۴۲,۰۰۰ تومان
  %20
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۰۴۶,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS

  ۳,۱۱۴,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت

  ۳,۴۵۳,۰۰۰ تومان
  %20
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  13

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۸۴۹,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 25 کیلووار، 690 ولت EPCOS
  14

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 25 کیلووار، 690 ولت EPCOS

  ۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس ،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت) EPCOS
  33

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس ،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت) EPCOS

  ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  %21