23 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 40

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 25 کیلووار، 690 ولت EPCOS (8.4 کیلووار در 440 ولت)

  ۱۱,۷۷۰,۲۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 19744
 • 25

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۷,۳۶۳,۷۶۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 23438
 • 26

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS (11.5 کیلووار در 440 ولت)

  ۷,۵۵۳,۸۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 19731
 • 84

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس ،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت) EPCOS

  ۲۴,۹۵۶,۴۴۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 19723
 • 31

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS (17.4 کیلووار در 440 ولت)

  ۹,۱۷۳,۹۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 19741
 • 37

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۱۱,۰۷۹,۶۷۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25832
 • 15

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۴,۲۸۴,۴۶۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24171
 • 7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۸۰۷,۷۴۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24179
 • 24

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت

  ۶,۹۶۵,۳۶۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25837
 • 22

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 25کیلووار 400 ولت

  ۶,۳۵۹,۴۶۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 49568
 • 21

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت

  ۶,۲۱۲,۵۵۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25841
 • 20

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت

  ۵,۷۲۳,۶۸۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25838
 • 23

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت

  ۶,۶۳۴,۱۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25836
 • 34

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت

  ۹,۹۰۷,۷۱۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25835
 • 26

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت

  ۷,۶۳۵,۱۷۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25834
 • 28

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۸,۳۹۲,۱۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 25833
 • 5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار 440 ولت

  ۱,۴۰۶,۰۲۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24180
 • 16

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۴,۶۸۶,۱۸۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24173
 • 20

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  ۵,۷۵۶,۸۸۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24172
 • 15

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  ۴,۳۵۱,۶۹۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 24170