22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۸۸۶,۰۰۰ تومان ۷۰۴,۱۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۲۰۵,۳۰۰ تومان ۹۵۷,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۷۱۴,۵۰۰ تومان ۱,۳۶۲,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت

  ۲,۰۱۷,۹۰۰ تومان ۱,۶۰۳,۹۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۰۶۲,۵۰۰ تومان ۱,۶۳۹,۲۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  ۲,۳۷۰,۲۰۰ تومان ۱,۸۸۳,۸۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۴,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۶۱۱,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۵,۲۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۸۲۸,۴۰۰ تومان ۲,۲۴۷,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  ۳,۰۰۰,۳۰۰ تومان ۲,۳۸۴,۸۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت

  ۳,۰۰۹,۹۰۰ تومان ۲,۳۹۲,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت

  ۳,۱۵۵,۲۰۰ تومان ۲,۵۰۷,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS

  ۳,۳۸۷,۵۰۰ تومان ۲,۶۹۲,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت

  ۳,۴۴۵,۹۰۰ تومان ۲,۷۳۸,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۷۷۳,۸۰۰ تومان ۲,۹۹۹,۳۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۹۰۸,۵۰۰ تومان ۳,۱۰۶,۵۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS

  ۳,۹۹۴,۴۰۰ تومان ۳,۱۷۴,۸۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت

  ۴,۴۲۹,۴۰۰ تومان ۳,۵۲۰,۸۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  14

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۴,۹۳۸,۶۰۰ تومان ۳,۹۲۵,۱۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 25 کیلووار، 690 ولت EPCOS
  14

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 25 کیلووار، 690 ولت EPCOS

  ۵,۲۰۷,۰۰۰ تومان ۴,۱۳۸,۸۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس ،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت) EPCOS
  33

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس ،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت) EPCOS

  ۱۲,۳۷۸,۷۰۰ تومان ۹,۸۳۹,۸۰۰ تومان
  %21