گروه محصولات
23 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار 440 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار 440 ولت

  ۱,۳۱۰,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 24180
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۹۲۴,۸۱۲  تومان
  شناسه کالا: 24179
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان ، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۶۱۰,۶۱۲  تومان
  شناسه کالا: 24168
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 10کیلووار،400 ولت

  ۳,۵۴۹,۳۹۶  تومان
  شناسه کالا: 24169
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت
  13

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۳,۶۴۲,۳۶۰  تومان
  شناسه کالا: 24171
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت
  13

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 15کیلووار،400 ولت

  ۳,۷۴۹,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 24170
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  14

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۴,۰۴۳,۱۷۲  تومان
  شناسه کالا: 24173
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت
  15

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 5کیلووار، 400 ولت

  ۴,۴۶۵,۳۲۰  تومان
  شناسه کالا: 25838
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت
  16

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 20کیلووار، 400 ولت

  ۴,۶۴۹,۷۲۴  تومان
  شناسه کالا: 24172
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت
  17

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 7.5کیلووار،400 ولت

  ۴,۸۴۰,۲۲۴  تومان
  شناسه کالا: 25841
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 25کیلووار 400 ولت
  18

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 25کیلووار 400 ولت

  ۵,۱۳۷,۴۰۴  تومان
  شناسه کالا: 49568
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت
  18

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 10کیلووار، 400 ولت

  ۵,۱۴۹,۵۹۶  تومان
  شناسه کالا: 25836
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت
  18

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار، 400 ولت

  ۵,۳۹۸,۰۰۸  تومان
  شناسه کالا: 25837
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS (11.5 کیلووار در 440 ولت)
  20

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 20 کیلووار، 525 ولت EPCOS (11.5 کیلووار در 440 ولت)

  ۵,۸۰۰,۳۴۴  تومان
  شناسه کالا: 19731
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت
  20

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 15کیلووار 400 ولت

  ۵,۸۹۷,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 25834
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  21

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۶,۰۶۰,۹۴۸  تومان
  شناسه کالا: 23438
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  22

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۶,۴۶۰,۲۳۶  تومان
  شناسه کالا: 25833
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS (17.4 کیلووار در 440 ولت)
  24

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس، 30 کیلووار، 525 ولت EPCOS (17.4 کیلووار در 440 ولت)

  ۷,۰۰۴,۳۰۴  تومان
  شناسه کالا: 19741
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت
  26

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان 20کیلووار، 400 ولت

  ۷,۵۸۴,۹۴۸  تومان
  شناسه کالا: 25835
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  29

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی اپکاس آلمان،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۸,۴۵۸,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25832