گروه محصولات
36 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۸,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38663
 • 3

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16+35×3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۴۹,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38678
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 35*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۲,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79405
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 10*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۱,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79384
 • 1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38466
 • 2

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16+25×3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۷۹,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38677
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۳,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38671
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 16*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۹,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79393
 • 1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38463
 • 1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38453
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*2
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 25*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۴۰,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79398
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۵۲,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38673
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۳,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38642
 • کابل مفتول آلومینیومی 10*4 نور زنجان
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 16+25*3برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۷,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79427
 • 1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38464
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۱۴,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38665
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۶,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38649
 • 1

  سیم مفتول سطح مقطع 10 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38474
 • 1

  سیم مفتول سطح مقطع 16 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۲,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38475
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۸۸,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38667