گروه محصولات
28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۱,۳۷۷  تومان
  شناسه کالا: 38642
 • سیم مفتول سطح مقطع 10 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 10 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۲,۰۷۷  تومان
  شناسه کالا: 38474
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۴۵,۲۶۷  تومان
  شناسه کالا: 38663
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۴۵,۵۶۷  تومان
  شناسه کالا: 38649
 • سیم مفتول سطح مقطع 16 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 16 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۴,۶۶۱  تومان
  شناسه کالا: 38475
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 4*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۹,۰۵۷  تومان
  شناسه کالا: 38671
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۷,۸۵۱  تومان
  شناسه کالا: 38665
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۳,۳۴۷  تومان
  شناسه کالا: 38652
 • سیم مفتول سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۹,۶۴۲  تومان
  شناسه کالا: 38476
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۶,۲۳۸  تومان
  شناسه کالا: 38673
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۶,۵۲۳  تومان
  شناسه کالا: 38667
 • سیم مفتول سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۱۰,۴۲۰  تومان
  شناسه کالا: 38477
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۱۶,۸۱۶  تومان
  شناسه کالا: 38634
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 10*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۴۱,۳۹۸  تومان
  شناسه کالا: 38674
 • سیم مفتول سطح مقطع 50 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 50 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۵۲,۷۹۰  تومان
  شناسه کالا: 38478
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 25*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 25*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۷۴,۴۷۴  تومان
  شناسه کالا: 38656
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۷۵,۱۷۴  تومان
  شناسه کالا: 38669
 • سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۱۸۹,۸۶۳  تومان
  شناسه کالا: 38453
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 16*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۳۱,۰۳۳  تومان
  شناسه کالا: 38676
 • کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 35*2 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) سطح مقطع 35*2 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۳۳,۲۳۲  تومان
  شناسه کالا: 38658